NOx - oxidy dusíku RURAL

Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2012
Kraj: Dolnoslezský
Okres: Boleslawiecki
Látka: NOx - oxidy dusíku
Jednotka: µg/m3
Roční LV: 30,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Hodinové hodnoty Denní hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO Max. 95% Kv 50% Kv Max. 95% Kv 50% Kv X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda Datum 99.9% Kv 98% Kv Datum 98% Kv C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
VOSIA
Detail
919927
PIOS
(1903)
Osieczów
Automatizovaný měřicí program
CHLM
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 4,1 3,6 14,1 ~ 310
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 58 87 84 81 ~ ~ 28