Průměrné koncentrace vážené srážkovým úhrnem

Členění podle vlastníků lokalit