Měsíční analýza týdenních údajů

Rok 2011
Kraj Ústecký
Okres Most
Měřicí program URVHF, Rudolice v Horách
Typ měřicího programu Čisté srážky - Automatický pluviokolektor
Organizace ČHMÚ
Látka Jednotka Metoda Měsíční koncentrace
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RAIN mm VOL 64,3 12,8 32,0 25,4 62,7 64,6 104,3 41,0 48,6 38,8 2,3 75,2
vodivost µS/cm EC metr 19,1 36,7 36,4 26,2 13,6 12,8 16,4 10,3 9,3 8,3
pH - pH metr 4,99 5,69 5,97 5,14 4,96 4,22 5,35 5,16 5,75 5,05
Na+ ug/l FAAS 101 400 110 183 55 68 130 391 53
K+ ug/l FAAS 76 366 173 269 58 43 47 43 13
NH4 + ug/l FIA-BERTH 662 2 448 2 950 1 589 549 596 543 471 752 155
Mg2+ ug/l FAAS 44 129 38 44 29 37 28 51 11
Ca2+ ug/l FAAS 508 1 017 256 942 263 464 155 90 96
Mn ug/l ICP-MS 1,7 3,7 5,9 21,4 8,0 2,9 4,1 5,3 1,6 1,6 5,3 2,6
Zn ug/l ICP-MS 23,1 30,5 15,4 28,5 30,8 4,7 7,1 7,7 3,9 7,1 24,0 19,5
Fe ug/l ICP-MS 83 86 115 254 163 74 41 102 35 23 48 42
Pb ug/l ICP-MS 3,8 3,6 3,0 7,3 2,7 1,6 1,0 1,2 0,7 0,6 2,3 1,8
Cd ug/l ICP-MS 0,07 0,08 0,13 0,20 0,07 0,03 0,03 0,03 0,01 0,04 0,17 0,08
Ni ug/l ICP-MS 0,6 0,9 0,6 1,3 1,1 0,3 0,3 0,4 0,4 0,8 1,5 0,8
F- ug/l IC 3 34 34 19 15 14 11 8 5 7
Cl- ug/l IC 39 217 560 118 87 135 129 189 740 99
NO3 - ug/l IC 63 3 251 6 075 3 807 1 208 1 698 1 617 1 202 1 281 775
SO4 2- ug/l IC 157 6 140 5 447 2 744 995 1 240 1 276 933 981 596