Měsíční analýza týdenních údajů

Rok 2011
Kraj Moravskoslezský
Okres Ostrava-město
Měřicí program TOPOF, Ostrava-Poruba / ČHMÚ
Typ měřicího programu Čisté srážky - Automatický pluviokolektor
Organizace ČHMÚ
Látka Jednotka Metoda Měsíční koncentrace
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RAIN mm VOL 23,6 11,6 37,8 44,4 86,4 84,3 161,3 76,8 14,7 40,2 0,2 19,9
vodivost µS/cm EC metr 21,7 24,7 22,6 57,1 21,6 11,6 14,0 21,6 12,0 21,1
pH - pH metr 4,69 4,91 5,31 4,35 4,76 5,73 6,17 5,16 5,27 5,66
Na+ ug/l FAAS 212 155 167 132 35 53 70 93 177 158
K+ ug/l FAAS 65 58 85 246 57 87 109 355 200 74
NH4 + ug/l FIA-BERTH 837 893 1 140 2 694 1 133 775 910 1 369 789
Mg2+ ug/l FAAS 27 48 75 109 37 32 44 64 45 46
Ca2+ ug/l FAAS 198 629 939 934 314 341 772 485 212 456
Mn ug/l ICP-MS 3,1 11,9 8,0 15,0 4,0 3,5 4,9 6,0 3,8 8,0 9,8
Zn ug/l ICP-MS 41,7 62,5 14,0 20,1 9,8 9,4 10,7 15,2 14,8 46,6 29,9
Fe ug/l ICP-MS 157 341 82 158 35 25 41 60 32 154 135
Pb ug/l ICP-MS 11,5 10,2 2,3 6,1 2,5 1,1 1,2 2,9 1,9 3,9 2,5
Cd ug/l ICP-MS 0,34 0,17 0,08 0,23 0,08 0,04 0,05 0,09 0,05 0,06 0,05
Ni ug/l ICP-MS 0,9 0,9 0,6 0,8 0,4 0,2 0,3 0,6 0,4 1,0 0,7
F- ug/l IC 17 21 36 44 20 10 13 13 11 20
Cl- ug/l IC 362 329 441 565 189 153 187 339 366 286
NO3 - ug/l IC 2 911 4 122 2 738 6 061 2 026 1 531 1 544 3 339 1 610 3 786
SO4 2- ug/l IC 1 722 2 030 2 686 8 256 2 612 1 171 1 378 2 704 1 159 1 569