Měsíční analýza týdenních údajů

Rok 2011
Kraj Moravskoslezský
Okres Opava
Měřicí program TCERF, Červená
Typ měřicího programu Čisté srážky - Automatický pluviokolektor
Organizace ČHMÚ
Látka Jednotka Metoda Měsíční koncentrace
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RAIN mm VOL 24,3 8,2 40,1 56,9 108,5 103,4 159,2 78,3 26,4 40,4 1,6 72,7
vodivost µS/cm EC metr 21,7 36,6 15,1 11,6 96,5 8,0 21,0 15,5 9,3 12,8
pH - pH metr 4,88 4,65 5,05 5,12 5,62 5,47 5,58 5,41 5,30 5,07
Na+ ug/l FAAS 76 82 24 27 36 6 233 172 47 249
K+ ug/l FAAS 60 164 33 20 34 44 62 180 50 254
NH4 + ug/l FIA-BERTH 738 1 820 739 512 494 386 1 025 934 631 495
Mg2+ ug/l FAAS 51 63 18 21 31 20 52 32 10 31
Ca2+ ug/l FAAS 614 567 174 205 340 208 348 242 48 88
Mn ug/l ICP-MS 7,5 15,2 5,8 9,5 1,8 1,9 3,9 1,8 3,6 2,8 0,9 2,0
Zn ug/l ICP-MS 60,8 136,1 16,6 17,7 10,8 6,0 5,9 8,6 13,5 12,9 7,0 10,8
Fe ug/l ICP-MS 731 366 69 75 30 42 31 20 55 33 12 41
Pb ug/l ICP-MS 18,3 15,6 2,3 4,1 1,7 1,3 1,0 0,8 2,0 1,5 1,1 2,5
Cd ug/l ICP-MS 0,17 0,15 0,08 0,15 0,05 0,06 0,03 0,02 0,05 0,06 0,04 0,03
Ni ug/l ICP-MS 1,2 2,7 0,6 0,7 0,4 0,3 0,3 0,3 0,6 0,8 0,5 0,3
F- ug/l IC 18 27 15 14 8 4 11 8 9 5
Cl- ug/l IC 150 307 71 94 109 73 379 322 145 304
NO3 - ug/l IC 2 277 3 932 1 630 1 380 1 145 1 073 2 413 1 780 1 500 1 847
SO4 2- ug/l IC 2 292 4 299 1 535 1 082 1 123 938 2 344 1 588 892 787