Měsíční analýza týdenních údajů

Rok 2011
Kraj Moravskoslezský
Okres Frýdek-Místek
Měřicí program TBKRF, Bílý Kříž
Typ měřicího programu Čisté srážky - Automatický pluviokolektor
Organizace ČHMÚ
Látka Jednotka Metoda Měsíční koncentrace
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RAIN mm VOL 61,6 13,5 47,2 128,8 149,8 199,5 345,1 120,7 51,9 63,9 0,9 88,6
vodivost µS/cm EC metr 25,4 26,1 21,5 26,3 19,7 30,1 13,2 7,6 10,9 14,6 10,8 19,4
pH - pH metr 4,49 5,84 5,24 5,20 4,73 5,01 4,90 5,48 5,06 4,91 5,31 4,59
Na+ ug/l FAAS 106 144 91 98 31 18 27 12 99 197 48 303
K+ ug/l FAAS 56 40 75 115 59 24 25 36 56 65 67 55
NH4 + ug/l FIA-BERTH 800 620 895 1 429 835 293 324 395 493 615 748 421
Mg2+ ug/l FAAS 33 25 41 42 24 16 16 18 28 41 13 38
Ca2+ ug/l FAAS 241 319 492 311 186 100 159 254 217 190 101 58
Mn ug/l ICP-MS 6,2 2,2 4,7 5,2 2,1 1,5 1,5 1,8 3,3 2,0 1,4 2,2
Zn ug/l ICP-MS 30,0 28,5 37,3 10,5 7,4 7,4 3,8 10,0 10,2 13,3 14,6 18,3
Fe ug/l ICP-MS 327 138 54 66 17 18 15 17 38 21 22 65
Pb ug/l ICP-MS 7,1 6,1 2,2 3,0 2,0 1,5 1,4 0,7 0,9 1,8 1,1 5,6
Cd ug/l ICP-MS 0,10 0,04 0,21 0,08 0,06 0,03 0,03 0,02 0,03 0,05 0,05 0,09
Ni ug/l ICP-MS 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,2 0,1 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2
F- ug/l IC 24 10 16 18 16 11 7 4 6 7 6 8
Cl- ug/l IC 663 269 266 345 143 125 110 90 183 440 77 452
NO3 - ug/l IC 2 170 3 126 2 362 2 946 1 643 943 1 044 869 1 545 1 679 1 899 2 014
SO4 2- ug/l IC 2 032 1 336 1 946 2 599 2 183 980 983 871 1 003 1 268 778 1 108