Měsíční analýza týdenních údajů

Rok 2011
Kraj Plzeňský
Okres Tachov
Měřicí program PPRMF, Přimda
Typ měřicího programu Čisté srážky - Automatický pluviokolektor
Organizace ČHMÚ
Látka Jednotka Metoda Měsíční koncentrace
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RAIN mm VOL 75,8 18,9 12,9 27,1 78,5 70,4 177,6 104,9 58,8 59,6 0,7 108,8
vodivost µS/cm EC metr 13,8 30,4 19,4 23,2 15,5 9,1 11,5 7,9 7,9 11,9 13,5
pH - pH metr 4,78 4,21 5,08 5,78 4,99 5,51 5,27 5,89 5,47 5,47 4,99
Na+ ug/l FAAS 90 132 103 174 34 74 30 19 137 128 351
K+ ug/l FAAS 34 90 75 301 61 42 29 34 22 76 114
NH4 + ug/l FIA-BERTH 458 1 386 1 207 2 047 963 585 814 565 514 736 530
Mg2+ ug/l FAAS 12 20 32 55 19 16 20 22 24 24 47
Ca2+ ug/l FAAS 34 115 278 277 158 97 180 244 98 91 125
Mn ug/l ICP-MS 2,2 3,0 7,4 8,1 3,7 1,6 2,6 1,9 0,9 1,7 2,9
Zn ug/l ICP-MS 52,3 83,0 121,6 27,4 11,7 8,4 6,5 4,4 6,5 12,2 19,0
Fe ug/l ICP-MS 988 1 660 2 400 441 122 119 135 39 45 31 59
Pb ug/l ICP-MS 6,2 16,8 17,9 5,1 1,6 0,7 1,0 0,4 0,6 0,5 2,2
Cd ug/l ICP-MS 0,03 0,09 0,11 0,10 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,05
Ni ug/l ICP-MS 0,9 1,4 1,4 0,6 0,3 0,1 0,1 2,6 0,3 0,7 1,0
F- ug/l IC 3 31 7 14 18 15 9 7 3 4 5
Cl- ug/l IC 122 163 81 313 93 139 95 73 223 242 503
NO3 - ug/l IC 1 788 4 589 3 034 3 753 2 149 1 273 1 735 1 100 1 224 1 377 2 073
SO4 2- ug/l IC 591 3 983 1 736 2 997 1 280 647 1 128 634 513 642 903