Měsíční analýza týdenních údajů

Rok 2011
Kraj Liberecký
Okres Jablonec nad Nisou
Měřicí program LSOUF, Souš
Typ měřicího programu Čisté srážky - Automatický pluviokolektor
Organizace ČHMÚ
Látka Jednotka Metoda Měsíční koncentrace
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RAIN mm VOL 119,6 39,3 44,8 46,6 67,3 169,6 321,0 132,1 59,5 106,8 2,0 210,2
vodivost µS/cm EC metr 23,8 25,7 17,1 14,6 12,4 14,3 13,3 10,3 18,3
pH - pH metr 4,66 5,35 5,39 4,94 4,96 4,86 5,04 4,95 4,67
Na+ ug/l FAAS 119 121 102 45 23 206 250 48 364
K+ ug/l FAAS 41 39 90 41 10 28 67 15 83
NH4 + ug/l FIA-BERTH 885 1 410 827 454 205 409 494 275 390
Mg2+ ug/l FAAS 21 39 41 21 10 31 41 8 44
Ca2+ ug/l FAAS 126 439 1 101 156 59 113 112 47 55
Mn ug/l ICP-MS 5,8 5,4 5,2 5,8 6,0 6,1 6,0 0,7 0,7
Zn ug/l ICP-MS 15,1 6,9 8,7 3,4 2,5 4,2 6,1 19,7 7,7
Fe ug/l ICP-MS 76 61 70 64 21 19 19 6 5
Pb ug/l ICP-MS 4,8 2,1 3,0 2,2 0,5 1,3 0,8 0,4 0,8
Cd ug/l ICP-MS 0,12 0,07 0,07 0,03 0,01 0,02 0,37 0,38 0,79
Ni ug/l ICP-MS 0,4 0,7 0,5 0,3 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1
F- ug/l IC 7 24 22 20 17 9 11 12 16
Cl- ug/l IC 51 251 287 89 103 309 435 116 601
NO3 - ug/l IC 865 3 246 2 074 1 026 668 1 413 1 336 1 040 1 781
SO4 2- ug/l IC 447 2 619 1 641 1 119 737 1 216 1 168 639 928