Měsíční analýza týdenních údajů

Rok 2011
Kraj Královéhradecký
Okres Rychnov nad Kněžnou
Měřicí program HLUDF, Luisino údolí
Typ měřicího programu Čisté srážky - Automatický pluviokolektor
Organizace ČHMÚ
Látka Jednotka Metoda Měsíční koncentrace
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RAIN mm VOL 91,5 26,3 28,7 38,5 95,7 97,1 364,1 59,2 134,3 97,0 0,6 145,5
vodivost µS/cm EC metr 22,0 44,4 20,7 30,9 30,5 32,5 9,0 17,3 9,5 18,7 8,9 20,1
pH - pH metr 4,58 4,70 5,13 5,01 5,55 5,35 5,26 4,93 5,01 4,77 5,38 4,81
Na+ ug/l FAAS 86 238 120 103 31 107 18 56 78 129 59 608
K+ ug/l FAAS 50 92 62 188 183 151 25 71 17 96 39 127
NH4 + ug/l FIA-BERTH 695 1 694 1 091 1 455 2 346 3 696 345 945 819 779 342 631
Mg2+ ug/l FAAS 14 38 37 63 35 55 12 32 12 26 10 80
Ca2+ ug/l FAAS 86 266 526 727 388 209 146 454 53 413 79 157
Mn ug/l ICP-MS 0,9 2,0 2,6 7,2 5,8 3,4 4,6 0,8 3,6 2,2 0,7 2,1
Zn ug/l ICP-MS 13,1 45,4 16,0 32,9 162,3 10,4 4,0 6,7 35,5 11,8 7,4 339,7
Fe ug/l ICP-MS 25 37 22 61 36 29 73 6 25 29 5 42
Pb ug/l ICP-MS 2,7 2,5 1,4 5,7 5,3 3,1 1,0 0,4 1,8 2,5 0,4 1,4
Cd ug/l ICP-MS 0,06 0,09 0,05 0,15 0,23 0,30 0,02 0,01 0,05 0,07 0,02 0,04
Ni ug/l ICP-MS 0,3 0,5 0,4 0,6 2,5 0,3 0,1 0,1 0,4 0,7 0,1 0,2
F- ug/l IC 25 19 13 26 13 11 7 14 4 10 18 13
Cl- ug/l IC 124 365 238 388 281 124 85 178 146 220 160 916
NO3 - ug/l IC 2 896 6 178 3 079 3 512 2 359 1 315 834 1 614 746 1 835 1 185 2 422
SO4 2- ug/l IC 1 501 2 544 2 477 4 335 2 368 1 839 812 2 486 644 2 299 779 1 381