Měsíční analýza týdenních údajů

Rok 2011
Kraj Královéhradecký
Okres Trutnov
Měřicí program HKRYF, Krkonoše-Rýchory
Typ měřicího programu Čisté srážky - Automatický pluviokolektor
Organizace ČHMÚ
Látka Jednotka Metoda Měsíční koncentrace
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RAIN mm VOL 73,5 20,0 55,3 33,3 46,3 113,7 172,2 83,6 74,2 53,7 2,0 192,4
vodivost µS/cm EC metr 22,0 25,4 13,4 9,1 12,0 15,6 21,8 17,4
pH - pH metr 4,58 5,78 5,20 5,05 5,09 4,93 4,67 4,79
Na+ ug/l FAAS 203 53 39 14 14 27 112 419
K+ ug/l FAAS 65 122 28 47 36 39 242 55
NH4 + ug/l FIA-BERTH 629 1 305 703 390 666 582 967 540
Mg2+ ug/l FAAS 33 40 20 21 20 25 20 48
Ca2+ ug/l FAAS 136 1 090 111 148 207 543 133 178
Mn ug/l ICP-MS 1,3 5,1 8,2 3,3 2,8 2,1 2,1 1,7 1,5 1,5 1,3
Zn ug/l ICP-MS 22,0 62,7 50,0 27,2 7,2 3,4 5,6 10,8 9,2 90,6 12,9
Fe ug/l ICP-MS 41 45 88 71 29 14 27 25 22 5 13
Pb ug/l ICP-MS 5,2 4,4 4,7 2,2 1,6 0,6 1,1 1,5 2,2 0,9 1,1
Cd ug/l ICP-MS 0,17 0,19 0,17 0,05 0,02 0,01 0,02 0,05 0,08 0,03 0,04
Ni ug/l ICP-MS 0,4 1,8 2,6 0,5 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,1
F- ug/l IC 14 18 10 4 7 8 10 9
Cl- ug/l IC 334 184 100 69 99 85 322 536
NO3 - ug/l IC 2 535 2 870 1 477 808 1 392 1 618 2 025 2 479
SO4 2- ug/l IC 1 821 2 666 1 187 757 1 423 1 547 2 244 975