Měsíční analýza týdenních údajů

Rok 2011
Kraj Pardubický
Okres Chrudim
Měřicí program ESVRF, Svratouch
Typ měřicího programu Čisté srážky - Automatický pluviokolektor
Organizace ČHMÚ
Látka Jednotka Metoda Měsíční koncentrace
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RAIN mm VOL 31,0 13,2 19,8 29,5 63,3 64,8 159,1 48,9 98,0 38,5 0,5 52,0
vodivost µS/cm EC metr 17,2 31,6 29,0 23,0 15,6 16,0 12,9 9,3 19,5 9,2 6,8 21,3
pH - pH metr 4,86 5,27 5,17 5,99 5,30 5,34 4,94 5,97 4,72 5,04 5,42 4,81
Na+ ug/l FAAS 128 48 62 120 39 39 10 18 150 33 26 268
K+ ug/l FAAS 41 41 60 448 69 14 12 73 68 33 27 77
NH4 + ug/l FIA-BERTH 413 583 988 1 868 909 481 430 759 1 131 396 299 542
Mg2+ ug/l FAAS 30 16 38 60 27 24 14 31 43 14 9 38
Ca2+ ug/l FAAS 947 313 544 474 324 1 063 130 337 280 124 141 753
Mn ug/l ICP-MS 3,1 2,5 3,9 8,3 2,7 2,2 1,3 5,6 2,9 1,7 0,8 3,2
Zn ug/l ICP-MS 74,4 43,4 40,1 24,9 18,6 17,9 3,9 10,1 9,7 9,8 10,3 61,5
Fe ug/l ICP-MS 109 19 64 80 18 25 17 40 32 13 12 19
Pb ug/l ICP-MS 16,3 2,3 4,3 3,9 2,2 2,2 0,5 0,9 2,0 1,1 0,4 1,9
Cd ug/l ICP-MS 0,08 0,06 0,09 0,11 0,04 0,02 0,01 0,02 0,04 0,05 0,03 0,04
Ni ug/l ICP-MS 1,3 0,8 0,8 0,6 0,3 0,4 0,1 0,3 0,3 0,4 0,3 0,8
F- ug/l IC 19 13 15 18 8 7 4 11 16 5 7 8
Cl- ug/l IC 184 127 140 256 119 111 46 93 289 94 109 583
NO3 - ug/l IC 3 045 3 183 3 191 3 846 1 865 1 421 1 049 1 358 2 026 870 1 137 2 576
SO4 2- ug/l IC 1 666 1 259 2 311 3 130 1 494 895 1 061 1 004 2 587 794 550 1 178