Měsíční analýza týdenních údajů

Rok 2011
Kraj Sasko-Dresden
Okres Dipoldiswalde
Měřicí program DZINF, Zinnwald
Typ měřicího programu Čisté srážky - Automatický pluviokolektor
Organizace LfULG
Látka Jednotka Metoda Měsíční koncentrace
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RAIN mm VOL 108,1 26,4 37,1 62,1 54,6 111,4 176,4 125,8 57,3
vodivost µS/cm EC metr 20,0 16,5 13,5 11,8 22,1 12,6 9,1 7,5 7,2 11,0 20,8 13,0
pH - pH metr 4,74 4,82 5,16 5,82 4,97 4,88 5,10 5,59 5,81 5,16 4,78 4,98
Na+ ug/l IC 588 190 146 318 125 90 73 87 306 503 140 648
K+ ug/l IC 88 87 74 43 123 35 43 51 78 56 130 58
NH4 + ug/l IC 560 858 910 1 026 1 596 597 550 432 336 373 820 284
Mg2+ ug/l IC 73 21 32 130 30 23 20 27 32 64 30 71
Ca2+ ug/l IC 98 109 323 347 326 254 178 414 259 145 640 133
Cl- ug/l IC 990 297 183 535 246 178 126 231 320 893 330 945
NO3 - ug/l IC 2 213 3 036 1 659 1 713 3 419 1 537 1 107 891 1 082 1 090 3 720 1 339
SO4 2- ug/l IC 1 518 1 090 2 056 1 057 2 910 1 334 960 765 664 837 1 610 896