Měsíční analýza týdenních údajů

Rok 2011
Kraj Sasko-Dresden
Okres Pirna
Měřicí program DMITF, Mittelndorf
Typ měřicího programu Čisté srážky - Automatický pluviokolektor
Organizace LfULG
Látka Jednotka Metoda Měsíční koncentrace
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RAIN mm VOL 44,1 14,6 22,0 32,8 29,3 92,2 133,5 135,1 50,5
vodivost µS/cm EC metr 19,8 23,0 11,7 13,9 25,0 16,9 9,4 7,9 9,3 16,5 14,6
pH - pH metr 4,63 4,61 5,43 5,67 4,90 4,82 5,06 5,33 5,52 5,73 4,83
Na+ ug/l IC 290 204 133 316 218 101 120 129 111 647 455
K+ ug/l IC 41 83 64 48 203 124 46 68 33 261 63
NH4 + ug/l IC 499 1 000 881 1 221 1 784 924 544 573 514 1 199 394
Mg2+ ug/l IC 33 22 34 57 54 31 24 27 31 99 48
Ca2+ ug/l IC 93 122 431 257 387 230 156 218 342 211 94
Cl- ug/l IC 428 300 215 535 281 178 169 207 169 1 030 680
NO3 - ug/l IC 2 230 3 510 1 549 1 882 4 182 2 374 1 170 1 123 1 268 2 133 1 753
SO4 2- ug/l IC 1 407 1 625 1 655 1 382 3 013 1 827 908 867 1 029 1 694 1 053