Měsíční analýza týdenních údajů

Rok 2011
Kraj Sasko-Dresden
Okres Gorlitz
Měřicí program DGODF, Gorlitz DWD
Typ měřicího programu Čisté srážky - Automatický pluviokolektor
Organizace LfULG
Látka Jednotka Metoda Měsíční koncentrace
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RAIN mm VOL 39,1 13,2 40,5 23,1 47,1 43,4 49,5 101,5 64,4
vodivost µS/cm EC metr 20,4 28,7 19,9 20,5 18,0 13,0 11,0 11,8 7,7 20,7 13,5
pH - pH metr 4,75 4,79 4,99 5,87 5,41 5,21 5,13 5,17 5,66 5,78 5,35
Na+ ug/l IC 414 720 299 544 331 121 231 120 68 854 749
K+ ug/l IC 78 244 96 178 132 75 104 74 36 193 128
NH4 + ug/l IC 635 1 111 1 149 1 404 1 229 919 532 717 491 1 266 485
Mg2+ ug/l IC 73 226 68 176 135 48 65 43 30 149 127
Ca2+ ug/l IC 344 586 558 696 472 305 336 353 311 530 282
Cl- ug/l IC 494 1 072 497 890 446 206 332 209 129 1 324 1 097
NO3 - ug/l IC 3 118 4 450 2 462 2 914 2 707 2 192 1 176 1 488 1 038 2 775 1 705
SO4 2- ug/l IC 1 476 3 165 2 307 2 578 2 409 1 542 1 209 1 425 851 2 014 1 194