Měsíční analýza týdenních údajů

Rok 2011
Kraj Sasko-Chemnitz
Okres Aue
Měřicí program DCARF, Carlsfeld
Typ měřicího programu Čisté srážky - Automatický pluviokolektor
Organizace LfULG
Látka Jednotka Metoda Měsíční koncentrace
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RAIN mm VOL 149,3 24,4 14,4 42,5 77,7 115,2 171,4 92,8 116,4
vodivost µS/cm EC metr 12,2 14,3 26,9 16,2 19,9 8,0 9,0 8,0 6,6 9,8 9,3
pH - pH metr 4,84 4,82 5,91 5,57 5,41 5,43 5,78 5,87 5,67 5,25 4,98
Na+ ug/l IC 281 128 500 721 150 73 138 174 107 400 296
K+ ug/l IC 47 47 168 68 295 36 136 45 41 55 33
NH4 + ug/l IC 262 619 2 501 1 106 1 699 492 833 677 434 197 163
Mg2+ ug/l IC 42 22 58 116 49 23 49 38 23 60 42
Ca2+ ug/l IC 95 121 592 344 367 202 306 339 322 428 46
Cl- ug/l IC 459 174 690 1 308 244 113 185 265 161 983 474
NO3 - ug/l IC 1 513 2 262 4 449 2 038 3 580 1 130 1 150 1 198 866 910 1 057
SO4 2- ug/l IC 565 846 4 092 1 360 2 203 675 1 005 655 684 542 402