Měsíční analýza týdenních údajů

Rok 2011
Kraj Jihočeský
Okres Strakonice
Měřicí program CKOCF, Kocelovice
Typ měřicího programu Čisté srážky - Automatický pluviokolektor
Organizace ČHMÚ
Látka Jednotka Metoda Měsíční koncentrace
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RAIN mm VOL 40,5 14,0 26,0 37,9 65,4 79,9 164,8 95,0 33,0 61,5 2,3 36,5
vodivost µS/cm EC metr 23,3 34,8 20,9 24,1 13,6 13,6 6,5 9,0 15,6 13,2 6,3 14,4
pH - pH metr 4,72 4,81 4,61 6,25 5,44 5,15 5,39 5,93 5,32 5,65 5,53 4,86
Na+ ug/l FAAS 55 43 205 197 26 56 20 22 290 117 19 307
K+ ug/l FAAS 12 28 228 390 39 41 10 29 48 115 24 56
NH4 + ug/l FIA-BERTH 375 583 540 2 166 876 768 291 567 963 933 426 609
Mg2+ ug/l FAAS 10 8 42 63 19 19 7 18 46 30 20 38
Ca2+ ug/l FAAS 68 55 235 291 142 159 65 191 200 149 69 76
Mn ug/l ICP-MS 1,4 2,8 1,3 9,8 2,4 1,3 5,9 3,2 3,2 2,8 2,2 3,0
Zn ug/l ICP-MS 47,6 77,5 21,1 30,3 15,3 9,4 14,4 9,0 28,7 13,4 36,8 59,2
Fe ug/l ICP-MS 697 1 811 227 370 197 122 111 186 443 60 83 586
Pb ug/l ICP-MS 6,5 15,1 1,3 4,9 2,3 0,9 1,2 1,1 2,3 0,6 0,7 4,5
Cd ug/l ICP-MS 0,02 0,07 0,03 0,12 0,04 0,01 0,02 0,02 0,02 0,04 0,03 0,03
Ni ug/l ICP-MS 0,6 1,2 0,3 0,5 0,3 0,1 0,5 0,8 0,6 0,7 0,5 0,9
F- ug/l IC 23 3 74 17 8 15 16 4 8 5 5 4
Cl- ug/l IC 255 147 252 433 83 134 175 57 521 245 77 499
NO3 - ug/l IC 3 257 2 736 1 954 3 416 1 693 1 728 2 029 960 2 321 1 263 1 045 2 169
SO4 2- ug/l IC 821 1 021 2 004 3 118 1 159 3 497 1 351 655 1 235 626 503 645