Měsíční analýza týdenních údajů

Rok 2011
Kraj Jihomoravský
Okres Znojmo
Měřicí program BKUCF, Kuchařovice
Typ měřicího programu Čisté srážky - Automatický pluviokolektor
Organizace ČHMÚ
Látka Jednotka Metoda Měsíční koncentrace
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RAIN mm VOL 14,7 3,7 37,6 27,1 56,0 40,3 57,7 51,5 34,5 29,0 4,2 15,7
vodivost µS/cm EC metr 25,7 40,8 15,9 9,2 14,5 9,9 5,1 19,9
pH - pH metr 6,34 5,53 5,34 5,57 5,47 5,50 5,16 4,91
Na+ ug/l FAAS 193 90 51 19 58 21 17 146
K+ ug/l FAAS 130 291 87 33 90 45 26 68
NH4 + ug/l FIA-BERTH 666 3 039 1 303 561 695 689 129 1 249
Mg2+ ug/l FAAS 138 85 39 23 34 28 4 35
Ca2+ ug/l FAAS 2 837 678 424 224 393 309 72 246
Mn ug/l ICP-MS 6,6 15,4 3,0 2,3 4,6 3,2 3,9 2,3 2,8 5,5
Zn ug/l ICP-MS 37,1 20,3 8,1 4,3 4,6 4,1 6,5 7,3 32,3 32,4
Fe ug/l ICP-MS 347 144 51 57 99 91 130 93 140 352
Pb ug/l ICP-MS 27,8 5,2 2,1 1,0 1,5 1,2 1,9 1,0 2,5 3,5
Cd ug/l ICP-MS 0,20 0,23 0,03 0,02 0,02 0,03 0,07 0,06 0,25 0,43
Ni ug/l ICP-MS 2,9 0,7 0,3 0,2 0,3 0,1 0,9 0,2 1,7 57,9
F- ug/l IC 18 25 17 6 13 8 3 19
Cl- ug/l IC 691 206 138 80 128 93 71 281
NO3 - ug/l IC 4 504 4 126 2 653 1 306 1 615 1 238 582 2 863
SO4 2- ug/l IC 2 985 4 926 1 662 675 996 1 200 146 2 146