Měsíční analýza týdenních údajů

Rok 2011
Kraj Hlavní město Praha
Okres Praha 4
Měřicí program ALIBF, Pha4-Libuš
Typ měřicího programu Čisté srážky - Automatický pluviokolektor
Organizace ČHMÚ
Látka Jednotka Metoda Měsíční koncentrace
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RAIN mm VOL 29,7 5,5 26,7 19,4 40,1 87,9 151,5 74,0 25,4 43,0 0,6 34,1
vodivost µS/cm EC metr 12,8 15,6 21,4 18,6 13,5 9,8 9,9 14,0 14,7 9,2 13,8
pH - pH metr 4,86 5,47 5,44 5,70 5,34 4,98 5,68 4,89 5,29 5,03 4,95
Na+ ug/l FAAS 123 99 50 68 38 11 22 54 76 15 438
K+ ug/l FAAS 24 46 276 104 117 18 41 41 38 18 51
NH4 + ug/l FIA-BERTH 465 877 1 660 1 366 627 397 627 646 676 315 348
Mg2+ ug/l FAAS 14 25 53 41 18 15 22 21 26 7 51
Ca2+ ug/l FAAS 114 185 433 423 155 128 245 204 1 057 115 198
Mn ug/l ICP-MS 3,6 8,1 3,6 12,0 6,2 2,0 1,6 3,2 2,0 1,7 1,0 2,1
Zn ug/l ICP-MS 106,6 294,9 31,5 53,2 52,5 8,4 4,6 11,0 14,2 8,7 10,4 20,7
Fe ug/l ICP-MS 1 867 5 107 589 602 571 122 65 143 53 31 21 85
Pb ug/l ICP-MS 13,8 33,2 4,3 8,8 5,1 1,0 0,5 1,1 0,6 0,8 0,6 1,2
Cd ug/l ICP-MS 0,04 0,12 0,05 0,17 0,07 0,01 0,00 0,02 0,02 0,04 0,02 0,02
Ni ug/l ICP-MS 1,4 3,2 0,7 1,1 0,7 0,2 0,1 0,4 0,5 0,4 0,3 0,3
F- ug/l IC 16 3 16 21 21 7 8 4 6 10 12
Cl- ug/l IC 225 239 236 156 108 59 77 153 170 72 864
NO3 - ug/l IC 2 164 1 268 3 239 2 794 1 458 965 1 353 1 658 1 959 1 419 1 549
SO4 2- ug/l IC 974 1 858 3 084 2 000 1 216 823 1 187 1 474 1 328 588 762