Měsíční analýza atmosférických srážek

Rok 2011
Kraj Moravskoslezský
Okres Frýdek-Místek
Měřicí program TCRVS, Červík
Typ měřicího programu Podkorunové srážky (smrk)
Organizace VÚLHM
Látka Jednotka Metoda 2010 Měsíční koncentrace
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RAIN mm VOL 173,9 99,4 56,3 13,2 25,3 39,5 75,2 43,5 200,1 52,5 26,3 35,3
vodivost µS/cm EC metr 11,3 17,6 19,7 61,1 91,3 37,0 36,8 32,1 12,9 19,0 16,0 30,6
pH - pH metr 5,73 4,90 4,98 4,58 4,26 4,70 6,39 4,56 6,21 4,72 4,82 4,81
Na+ ug/l FAAS 70 200 120 410 530 170 110 110 60 70 90 190
K+ ug/l FAAS 1 290 690 1 230 4 780 4 940 1 970 4 790 2 980 2 050 2 100 2 080 3 930
NH4 + ug/l PMT 340 250 220 620 1 270 1 130 1 650 370 80 330 140 470
Mg2+ ug/l FAAS 90 100 160 630 910 230 230 170 80 70 80 200
Ca2+ ug/l FAAS 660 560 1 000 3 470 5 150 1 490 1 160 850 520 410 510 880
Mn ug/l FAAS 66,0 39,0 89,0 553,0 646,0 159,0 133,0 54,0 53,0 14,0 34,0 107,0
Zn ug/l FAAS 2,5 9,0 13,0 34,0 60,0 33,0 28,0 11,0 6,0 2,5 17,0 15,0
Al ug/l GF-AAS 16 10 45 79 112 43 12 5 19 22 26
Fe ug/l FAAS
Pb ug/l GF-AAS 0,5 1,3 1,9 3,8 3,7 1,2 0,5 0,2 0,4 0,7 0,8 0,2
Cd ug/l GF-AAS 0,11 0,02 0,04 0,24 0,40 0,14 0,06 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Ni ug/l GF-AAS
F- ug/l ISE 21 10 21 64 76 56 33 25 10 10 10 10
Cl- ug/l HPLC 250 410 320 2 210 4 480 850 930 620 450 330 510 1 370
NO3 - ug/l HPLC 340 1 230 820 7 230 9 000 3 600 2 630 4 620 50 2 420 2 160 3 320
SO4 2- ug/l HPLC 1 010 1 390 2 320 10 280 16 660 6 100 4 530 2 280 1 830 1 300 1 130 2 490