Měsíční analýza atmosférických srážek

Rok 2011
Kraj Moravskoslezský
Okres Frýdek-Místek
Měřicí program TCRVB, Červík
Typ měřicího programu Bulk (srážky s prašným spadem)
Organizace VÚLHM
Látka Jednotka Metoda 2010 Měsíční koncentrace
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RAIN mm VOL 198,9 153,9 71,0 9,2 35,5 80,2 101,1 65,2 182,6 68,5 44,0 70,1
vodivost µS/cm EC metr 4,0 4,0 4,0 21,4 14,9 18,0 21,6 19,8 4,0 4,0 4,0 13,5
pH - pH metr 5,91 5,90 5,69 5,71 5,31 5,10 6,49 6,08 5,54 5,26 5,50 4,87
Na+ ug/l FAAS 20 130 100 310 150 70 60 100 40 80 90 150
K+ ug/l FAAS 70 90 90 1 040 360 180 730 530 90 250 230 270
NH4 + ug/l PMT 70 120 70 800 430 1 030 1 740 1 470 10 160 10 80
Mg2+ ug/l FAAS 20 30 30 170 100 80 70 250 30 20 30 80
Ca2+ ug/l FAAS 290 290 500 970 710 630 440 690 330 110 300 480
Mn ug/l FAAS 10,0 10,0 2,5 160,0 49,0 33,0 10,0 2,5 2,5 2,5 6,0 19,0
Zn ug/l FAAS 2,5 5,0 7,0 6,0 12,0 16,0 11,0 10,0 7,0 5,0 2,5 11,0
Al ug/l GF-AAS 5 12 5 30 32 20 5 5 5 5 5
Fe ug/l FAAS
Pb ug/l GF-AAS 0,5 1,4 0,2 2,1 1,4 1,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Cd ug/l GF-AAS 0,02 0,04 0,04 0,11 0,05 0,11 0,04 0,02 0,08 0,04 0,04 0,06
Ni ug/l GF-AAS
F- ug/l ISE 10 25 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Cl- ug/l HPLC 370 280 80 490 1 160 270 170 180 120 130 140 280
NO3 - ug/l HPLC 250 280 410 3 450 1 870 2 490 1 990 1 690 50 500 150 940
SO4 2- ug/l HPLC 430 150 490 2 680 1 490 2 910 2 590 1 570 750 750 650 990