Měsíční analýza atmosférických srážek

Rok 2011
Kraj Středočeský
Okres Příbram
Měřicí program SLI1B, Litavka1
Typ měřicího programu Bulk (srážky s prašným spadem)
Organizace ČGS
Látka Jednotka Metoda 2010 Měsíční koncentrace
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RAIN mm VOL 67,7 87,3 56,9 10,8 34,5 36,3 37,5 31,4 172,0 77,0 33,0 27,3
vodivost µS/cm EC metr 14,8 10,9 13,8 20,3 12,1 27,4 4,0 4,0 9,8 4,0 4,0 4,0
pH - pH metr 4,87 4,92 4,77 4,80 5,02 6,15 5,18 4,95 4,52 5,27 5,65 5,39
Na+ ug/l FAAS 70 280 90 190 90 80 100 90 140 50 160 120
K+ ug/l FAAS 60 150 40 150 90 200 610 190 270 190 170 170
NH4 + ug/l PMT 620 260 320 850 780 2 180 20 10 10 70 110 540
Mg2+ ug/l FAAS 20 20 5 30 40 20 50 40 20 20 30 70
Ca2+ ug/l FAAS 100 60 40 210 270 160 240 130 80 140 130 230
Mn ug/l FAAS 9,0 2,5 6,0 15,0 14,0 14,0 21,0 14,0 7,0 8,0 14,0 28,0
Zn ug/l FAAS 2,5 2,5 8,0 7,0 35,0 28,0 18,0 20,0 15,0 19,0 2,5 7,0
Al ug/l GF-AAS 13 5 14 21 5 5 5 5 5 5
Fe ug/l FAAS
Pb ug/l GF-AAS 1,9 1,8 1,6 5,0 1,1 0,4 0,8 0,2 0,2 0,2 0,2 7,4
Cd ug/l GF-AAS 0,07 0,02 0,02 0,14 0,14 0,02 0,04 0,05 0,05 0,04 0,07 0,23
Ni ug/l GF-AAS
F- ug/l ISE 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Cl- ug/l HPLC 110 180 1 490 280 120 380 210 100 280 90 210 170
NO3 - ug/l HPLC 1 900 1 280 2 840 2 860 1 670 3 110 50 50 510 320 120 160
SO4 2- ug/l HPLC 850 390 1 780 1 590 1 240 2 610 1 240 500 600 150 150 820