Měsíční analýza atmosférických srážek

Rok 2011
Kraj Středočeský
Okres Kolín
Měřicí program SLESB, Lesní potok
Typ měřicího programu Bulk (srážky s prašným spadem)
Organizace GLÚ AV ČR
Látka Jednotka Metoda 2010 Měsíční koncentrace
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RAIN mm VOL 45,6 57,9 39,1 14,7 29,3 35,0 44,8 78,2 101,9 81,5 44,0 48,1
vodivost µS/cm EC metr 15,2 16,7 17,5 26,8 15,0 34,4 14,8 16,4 4,0 11,7 12,9 13,1
pH - pH metr 5,37 4,80 4,75 4,59 4,96 6,35 4,55 4,26 5,12 4,93 4,83 4,89
Na+ ug/l FAAS 100 190 210 170 60 200 90 60 30 40 130 110
K+ ug/l FAAS 270 170 160 90 40 950 180 130 30 110 60 50
NH4 + ug/l PMT 560 360 270 820 670 2 900 380 10 90 280 160 440
Mg2+ ug/l FAAS 190 50 90 70 40 170 40 10 20 30 40 40
Ca2+ ug/l FAAS 460 190 260 370 370 1 070 400 170 190 230 210 220
Mn ug/l FAAS 381,0 90,0 146,0 118,0 15,0 32,0 15,0 2,5 8,0 21,0 24,0 27,0
Zn ug/l FAAS 2,5 6,0 2,5 5,0 6,0 14,0 7,0 6,0 2,5 2,5 2,5 2,5
Al ug/l GF-AAS 16 22 16 28 5 5 5 5
Fe ug/l FAAS
Pb ug/l GF-AAS 1,3 1,5 1,4 1,8 0,2 0,2 0,4 0,6 0,2 0,2 0,2 0,2
Cd ug/l GF-AAS 0,02 0,04 0,02 0,09 0,04 0,06 0,06 0,05 0,02 0,02 0,02 0,02
Ni ug/l GF-AAS
F- ug/l ISE 10 10 10 10 10 21 10 10 10 10 10 10
Cl- ug/l HPLC 240 320 1 730 360 150 600 360 150 140 820 160 210
NO3 - ug/l HPLC 2 170 1 890 5 400 3 240 1 620 4 200 2 730 1 180 190 1 110 1 100 1 190
SO4 2- ug/l HPLC 1 540 1 430 2 680 1 860 1 530 4 330 1 170 1 300 560 1 100 630 920