Měsíční analýza atmosférických srážek

Rok 2011
Kraj Liberecký
Okres Jablonec nad Nisou
Měřicí program LUHLS, Uhlířská
Typ měřicího programu Podkorunové srážky (smrk)
Organizace ČHMÚ
Látka Jednotka Metoda 2010 Měsíční koncentrace
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RAIN mm VOL 118,4 124,7 69,5 18,4 39,5 44,7 57,0 73,3 326,0 81,5 48,9 65,2
vodivost µS/cm EC metr 27,1 15,4 19,9 43,9 43,7 37,5 69,5 23,1 4,0 17,7 25,6 19,8
pH - pH metr 5,09 4,86 5,68 5,82 5,88 5,45 5,59 5,29 5,24 4,75 4,56 5,16
Na+ ug/l FAAS 430 340 340 1 210 650 720 590 260 80 120 200 1 060
K+ ug/l FAAS 1 690 140 1 060 3 460 4 360 4 090 5 790 2 790 760 1 100 1 860 4 350
NH4 + ug/l PMT 480 370 830 1 990 2 700 2 490 4 460 670 70 110 760 390
Mg2+ ug/l FAAS 160 40 80 540 1 350 690 350 160 50 70 130 300
Ca2+ ug/l FAAS 1 120 170 470 4 810 16 900 4 140 1 140 640 250 460 550 1 150
Mn ug/l FAAS 22,0 2,5 13,0 92,0 306,0 126,0 46,0 20,0 5,0 11,0 26,0 56,0
Zn ug/l FAAS 17,0 8,0 8,0 95,0 65,0 32,0 22,0 9,0 8,0 8,0 12,0 17,0
Al ug/l GF-AAS 24 5 5 159 71 5 14 5
Fe ug/l FAAS
Pb ug/l GF-AAS 1,5 0,9 0,7 3,9 4,8 1,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Cd ug/l GF-AAS 0,07 0,04 0,05 0,26 0,36 0,09 0,06 0,05 0,02 0,02 0,02 0,02
Ni ug/l GF-AAS
F- ug/l ISE 10 10 10 47 50 60 53 25 10 10 20 10
Cl- ug/l HPLC 620 370 470 1 710 940 1 590 1 860 690 90 170 510 920
NO3 - ug/l HPLC 2 490 1 480 1 990 5 440 50 4 730 14 030 2 390 50 50 3 000 1 360
SO4 2- ug/l HPLC 3 080 740 1 620 6 010 9 630 5 930 6 680 2 790 150 150 2 540 2 630