Měsíční analýza atmosférických srážek

Rok 2011
Kraj Karlovarský
Okres Sokolov
Měřicí program KPB2S, Pluhův bor
Typ měřicího programu Podkorunové srážky (smrk)
Organizace ČGS
Látka Jednotka Metoda 2010 Měsíční koncentrace
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RAIN mm VOL 76,6 115,6 74,6 11,1 8,3 51,1 39,7 65,1 50,5 32,7 41,5
vodivost µS/cm EC metr 33,1 10,9 27,0 67,7 135,0 75,7 26,0 24,9 21,2 30,0 41,5
pH - pH metr 4,76 4,89 4,50 4,51 5,11 6,14 4,72 4,79 5,17 5,01 5,21
Na+ ug/l FAAS 360 85 285 680 1 875 505 275 310 185 495 545
K+ ug/l FAAS 1 160 290 665 1 995 3 260 6 045 3 235 2 315 1 465 2 155 2 235
NH4 + ug/l PMT 310 270 220 1 925 6 290 5 350 365 410 725 1 250 745
Mg2+ ug/l FAAS 1 510 335 690 2 905 4 065 1 095 545 485 240 425 1 765
Ca2+ ug/l FAAS 790 180 500 1 245 3 015 1 180 605 605 400 665 1 035
Mn ug/l FAAS 299,0 52,0 137,0 530,0 757,0 185,0 105,0 101,0 46,0 90,0 318,0
Zn ug/l FAAS 38,0 14,0 11,0 27,0 90,0 24,0 12,0 25,0 43,0 5,0 18,0
Al ug/l GF-AAS 61 19 37 111 97 38 30 32 15 17 14
Fe ug/l FAAS 55 25 25 95 38 38 38 48 50 53 25
Pb ug/l GF-AAS 0,6 0,3 1,2 4,3 2,4 0,5 1,0 0,7 0,5 0,7 0,3
Cd ug/l GF-AAS 0,05 0,02 0,04 0,07 0,14 0,02 0,02 0,04 0,02 0,05 0,02
Ni ug/l GF-AAS 3,2 0,3 1,3 6,0 6,5 3,7 3,7 2,3 0,6 0,9 2,4
F- ug/l ISE 15 10 10 26 56 43 24 25 16 10 10
Cl- ug/l HPLC 1 990 210 640 1 700 5 580 1 815 990 875 475 1 430 3 840
NO3 - ug/l HPLC 2 495 1 330 2 690 10 580 25 180 12 745 2 485 2 860 2 735 5 400 7 235
SO4 2- ug/l HPLC 2 635 615 1 955 9 290 20 830 6 065 1 490 1 190 1 295 1 915 2 695