Měsíční analýza atmosférických srážek

Rok 2011
Kraj Karlovarský
Okres Sokolov
Měřicí program KPB1B, Pluhův bor
Typ měřicího programu Bulk (srážky s prašným spadem)
Organizace ČGS
Látka Jednotka Metoda 2010 Měsíční koncentrace
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RAIN mm VOL 94,5 121,3 78,1 20,5 21,1 73,7 65,7 94,3 77,3 51,6 60,9
vodivost µS/cm EC metr 11,4 9,9 10,3 26,4 25,0 19,3 12,7 11,3 4,0 4,0 10,5
pH - pH metr 4,75 4,71 4,72 4,48 5,30 5,89 4,69 4,77 5,28 5,29 5,01
Na+ ug/l FAAS 110 80 130 120 570 80 100 80 50 170 220
K+ ug/l FAAS 40 30 40 170 280 1 400 100 80 80 110 230
NH4 + ug/l PMT 220 140 130 840 1 730 1 670 180 370 260 260 220
Mg2+ ug/l FAAS 70 30 30 170 220 110 30 30 30 50 90
Ca2+ ug/l FAAS 130 40 20 210 740 280 180 230 220 200 190
Mn ug/l FAAS 11,0 8,0 9,0 79,0 59,0 6,0 10,0 3,0 6,0 8,0 28,0
Zn ug/l FAAS 31,0 9,0 5,0 16,0 61,0 12,0 16,0 32,0 17,0 2,5 22,0
Al ug/l GF-AAS 23 5 5 14 5 5 10 5 17 5 5
Fe ug/l FAAS 25 25 25 25 25 25 25 25 50 25 25
Pb ug/l GF-AAS 0,2 0,2 0,2 1,6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Cd ug/l GF-AAS 0,04 0,02 0,02 0,02 0,06 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Ni ug/l GF-AAS 0,3 0,3 1,7 0,7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6
F- ug/l ISE 10 10 10 21 10 27 10 10 10 10 10
Cl- ug/l HPLC 200 180 160 150 840 160 110 210 70 210 380
NO3 - ug/l HPLC 930 970 920 2 520 3 270 2 310 1 010 1 170 880 970 730
SO4 2- ug/l HPLC 540 250 250 1 830 2 950 1 550 750 870 320 410 520