Měsíční analýza atmosférických srážek

Rok 2011
Kraj Karlovarský
Okres Cheb
Měřicí program KLY2S, Lysina
Typ měřicího programu Podkorunové srážky (smrk)
Organizace ČGS
Látka Jednotka Metoda 2010 Měsíční koncentrace
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RAIN mm VOL 84,8 126,7 109,1 21,8 27,5 62,6 40,0 125,4 79,7 54,3 75,3
vodivost µS/cm EC metr 18,1 12,1 15,0 36,8 64,9 49,5 16,6 12,3 13,4 14,4 17,2
pH - pH metr 4,82 4,65 4,78 4,53 4,44 6,44 5,78 5,61 6,11 6,16 5,36
Na+ ug/l FAAS 305 120 245 310 790 275 205 150 85 195 315
K+ ug/l FAAS 2 135 550 965 3 245 4 895 6 675 3 155 2 335 1 585 1 880 2 900
NH4 + ug/l PMT 10 215 130 415 1 680 3 095 365 195 480 610 10
Mg2+ ug/l FAAS 115 55 80 180 515 280 100 60 35 60 100
Ca2+ ug/l FAAS 465 205 280 770 2 600 775 385 270 175 270 380
Mn ug/l FAAS 62,0 17,0 30,0 95,0 221,0 46,0 31,0 14,0 3,0 4,0 38,0
Zn ug/l FAAS 25,0 13,0 8,0 36,0 57,0 22,0 13,0 27,0 20,0 5,0 12,0
Al ug/l GF-AAS 67 14 32 24 45 17 14 31 5 5 5
Fe ug/l FAAS 60 25 38 65 25 50 25 48 38 25 25
Pb ug/l GF-AAS 0,2 0,2 0,7 2,2 1,3 0,5 0,6 0,2 0,2 0,2 0,2
Cd ug/l GF-AAS 0,02 0,02 0,02 0,02 0,06 0,02 0,07 0,04 0,02 0,02 0,04
Ni ug/l GF-AAS 0,5 0,3 0,6 1,3 0,9 0,3 0,3 0,3 1,1 0,3 0,8
F- ug/l ISE 10 10 10 23 24 33 22 10 10 10 10
Cl- ug/l HPLC 620 225 400 625 1 740 920 660 475 245 535 1 360
NO3 - ug/l HPLC 790 1 360 1 420 3 340 7 775 4 500 175 270 715 1 345 615
SO4 2- ug/l HPLC 1 440 725 875 3 290 9 685 3 080 1 005 930 460 1 065 890