Měsíční analýza atmosférických srážek

Rok 2011
Kraj Karlovarský
Okres Cheb
Měřicí program KLY1B, Lysina
Typ měřicího programu Bulk (srážky s prašným spadem)
Organizace ČGS
Látka Jednotka Metoda 2010 Měsíční koncentrace
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RAIN mm VOL 104,6 134,4 113,3 21,6 39,1 90,3 61,3 148,6 97,8 70,2 95,2
vodivost µS/cm EC metr 10,5 9,4 9,7 20,4 20,9 22,2 12,4 4,0 4,0 4,0 10,4
pH - pH metr 4,84 4,69 4,74 4,48 5,66 6,29 4,63 4,82 4,70 5,29 4,97
Na+ ug/l FAAS 110 90 150 110 380 100 140 80 40 160 170
K+ ug/l FAAS 10 10 30 60 160 1 290 70 100 40 110 60
NH4 + ug/l PMT 280 200 230 550 1 320 2 220 130 480 240 240 170
Mg2+ ug/l FAAS 30 10 20 30 90 90 20 20 20 30 30
Ca2+ ug/l FAAS 180 10 60 174 470 300 180 170 220 220 130
Mn ug/l FAAS 3,0 3,0 3,0 6,0 3,0 3,0 8,0 3,0 3,0 5,0 12,0
Zn ug/l FAAS 63,0 6,0 12,0 64,0 49,0 17,0 14,0 29,0 6,0 5,0 25,0
Al ug/l GF-AAS 44 5 23 5 5 5 12 5 5 110 5
Fe ug/l FAAS 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Pb ug/l GF-AAS 0,2 0,5 0,2 1,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Cd ug/l GF-AAS 0,02 0,05 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,11 0,02 0,02 0,02
Ni ug/l GF-AAS 0,6 0,3 2,4 1,9 0,6 0,3 0,3 0,3 1,0 0,3 0,6
F- ug/l ISE 20 10 10 23 10 34 25 10 10 10 10
Cl- ug/l HPLC 160 150 180 150 580 220 130 270 90 290 360
NO3 - ug/l HPLC 1 000 1 130 1 050 2 010 2 370 2 280 1 170 1 150 800 860 790
SO4 2- ug/l HPLC 540 250 320 1 370 1 680 1 680 800 1 150 430 420 550