Měsíční analýza atmosférických srážek

Rok 2011
Kraj Vysočina
Okres Pelhřimov
Měřicí program JSALB, Salačova Lhota
Typ měřicího programu Bulk (srážky s prašným spadem)
Organizace ČGS
Látka Jednotka Metoda 2010 Měsíční koncentrace
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RAIN mm VOL 54,0 58,5 44,5 8,1 28,8 47,2 66,8 55,4 159,5 55,2 60,7 53,9
vodivost µS/cm EC metr 11,9 10,6 19,1 32,3 38,1 20,4 19,7 4,0 4,0 4,0 4,0 12,5
pH - pH metr 5,53 5,04 5,23 5,76 4,61 5,89 6,76 5,07 5,76 4,98 5,63 4,92
Na+ ug/l FAAS 280 90 360 960 530 260 190 70 80 50 100 120
K+ ug/l FAAS 160 30 130 640 420 480 2 300 70 60 100 60 80
NH4 + ug/l PMT 650 350 470 1 630 1 600 1 250 1 580 60 100 10 250 570
Mg2+ ug/l FAAS 120 20 200 190 380 80 160 60 40 40 30 30
Ca2+ ug/l FAAS 710 110 510 980 930 630 320 290 670 280 320 180
Mn ug/l FAAS 2,5 2,5 9,0 45,0 42,0 11,0 2,5 6,0 5,0 7,0 5,0 2,5
Zn ug/l FAAS 23,0 41,0 73,0 166,0 80,0 19,0 19,0 14,0 16,0 21,0 2,5 2,5
Al ug/l GF-AAS 10 56 5 40 219 27 25 5 5 5
Fe ug/l FAAS 50
Pb ug/l GF-AAS 0,2 1,0 0,2 2,0 1,8 1,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Cd ug/l GF-AAS 0,02 0,08 0,07 0,25 0,12 0,04 0,02 0,02 0,02 0,08 0,02 0,02
Ni ug/l GF-AAS 0,3
F- ug/l ISE 10 10 10 10 28 10 10 10 10 10 10 10
Cl- ug/l HPLC 340 130 260 1 140 470 390 360 160 50 190 70 110
NO3 - ug/l HPLC 1 930 930 1 850 6 170 7 400 3 520 50 50 610 50 50 890
SO4 2- ug/l HPLC 1 140 530 1 510 4 790 4 360 2 810 1 160 990 680 990 440 1 120