Měsíční analýza atmosférických srážek

Rok 2011
Kraj Vysočina
Okres Havlíčkův Brod
Měřicí program JLKVS, Loukov
Typ měřicího programu Podkorunové srážky (smrk)
Organizace ČGS
Látka Jednotka Metoda 2010 Měsíční koncentrace
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RAIN mm VOL 36,8 55,2 44,7 6,6 15,8 15,8 40,7 54,3 86,0 63,4 58,9 18,1
vodivost µS/cm EC metr 58,3 28,6 36,3 60,2 89,3 81,5 43,9 33,0 4,0 20,6 24,1 43,8
pH - pH metr 5,82 4,93 4,96 5,60 4,89 6,04 5,92 5,94 6,03 5,53 5,04 5,52
Na+ ug/l FAAS 240 420 430 570 800 780 320 250 150 120 190 440
K+ ug/l FAAS 11 650 2 970 3 020 10 840 9 070 10 630 9 430 6 810 3 980 3 170 3 080 6 740
NH4 + ug/l PMT 100 180 300 90 640 4 460 560 550 200 370 630 1 350
Mg2+ ug/l FAAS 1 580 950 660 1 880 1 860 1 120 500 300 150 120 150 440
Ca2+ ug/l FAAS 5 480 3 830 2 510 13 070 6 080 3 430 1 250 990 470 440 570 1 310
Mn ug/l FAAS 3159,0 1134,0 630,0 4364,0 2485,0 1534,0 147,0 195,0 98,0 74,0 113,0 453,0
Zn ug/l FAAS 49,0 27,0 18,0 78,0 64,0 40,0 20,0 24,0 14,0 10,0 17,0 37,0
Al ug/l GF-AAS 183 93 54 145 155 26 14 39 11
Fe ug/l FAAS
Pb ug/l GF-AAS 1,3 0,2 2,0 3,0 2,4 1,3 1,6 1,2 0,7 0,2 0,2 0,2
Cd ug/l GF-AAS 0,10 0,07 0,08 0,20 0,25 0,14 0,07 0,04 0,04 0,02 0,02 0,02
Ni ug/l GF-AAS
F- ug/l ISE 10 10 10 41 53 56 41 36 10 10 10 10
Cl- ug/l HPLC 2 290 690 700 1 950 2 750 2 290 2 050 2 200 140 60 640 1 530
NO3 - ug/l HPLC 50 2 050 1 760 50 9 050 50 50 460 50 50 2 340 2 990
SO4 2- ug/l HPLC 4 430 3 260 5 340 11 930 19 310 11 480 2 940 2 670 150 440 2 210 5 850