Měsíční analýza atmosférických srážek

Rok 2011
Kraj Vysočina
Okres Havlíčkův Brod
Měřicí program JLKVB, Loukov
Typ měřicího programu Bulk (srážky s prašným spadem)
Organizace ČGS
Látka Jednotka Metoda 2010 Měsíční koncentrace
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RAIN mm VOL 52,6 69,1 62,5 10,5 23,0 39,5 61,1 71,3 142,6 81,5 81,5 40,7
vodivost µS/cm EC metr 20,1 16,2 18,6 53,5 28,6 22,6 13,4 4,0 8,4 4,0 11,6 18,8
pH - pH metr 5,01 4,84 4,84 6,50 5,99 5,89 5,64 5,12 4,70 4,88 4,91 4,84
Na+ ug/l FAAS 90 160 190 1 220 470 280 120 40 60 70 90 170
K+ ug/l FAAS 120 90 170 1 240 580 540 560 110 120 130 130 290
NH4 + ug/l PMT 1 140 410 630 650 1 120 1 030 640 10 40 30 270 660
Mg2+ ug/l FAAS 50 40 60 2 620 260 180 90 60 30 50 60 180
Ca2+ ug/l FAAS 330 220 320 7 940 2 050 1 510 490 290 210 320 270 620
Mn ug/l FAAS 10,0 7,0 8,0 222,0 26,0 12,0 15,0 19,0 16,0 5,0 2,5 20,0
Zn ug/l FAAS 46,0 12,0 15,0 46,0 34,0 10,0 14,0 13,0 18,0 21,0 16,0 33,0
Al ug/l GF-AAS 10 28 28 54 21 5 5 5 28
Fe ug/l FAAS
Pb ug/l GF-AAS 0,2 0,9 0,5 3,9 1,5 0,8 0,2 0,2 0,2 0,2 0,7 0,2
Cd ug/l GF-AAS 0,04 0,02 0,18 0,13 0,08 0,08 0,02 0,02 0,02 0,05 0,04 0,11
Ni ug/l GF-AAS
F- ug/l ISE 10 10 10 64 31 26 10 10 10 10 10 10
Cl- ug/l HPLC 120 250 240 1 250 420 260 290 130 90 140 100 260
NO3 - ug/l HPLC 2 170 1 530 1 940 6 550 2 740 2 800 1 740 320 730 490 600 1 770
SO4 2- ug/l HPLC 1 700 890 1 260 8 220 3 950 2 710 1 170 860 740 800 1 030 2 070