Měsíční analýza atmosférických srážek

Rok 2011
Kraj Královéhradecký
Okres Rychnov nad Kněžnou
Měřicí program HUDLB, U dvou louček
Typ měřicího programu Bulk (srážky s prašným spadem)
Organizace VÚLHM
Látka Jednotka Metoda 2010 Měsíční koncentrace
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RAIN mm VOL 147,2 165,5 127,9 28,1 12,5 66,6 73,9 84,8 189,4 92,6 115,7 123,9
vodivost µS/cm EC metr 20,2 21,9 14,2 30,9 54,8 39,3 29,0 12,0 4,0 30,7 16,8 34,5
pH - pH metr 6,66 6,12 5,91 6,05 6,68 4,25 5,47 5,19 6,20 4,00 5,46 5,97
Na+ ug/l FAAS 150 380 120 420 680 250 200 160 80 130 160 590
K+ ug/l FAAS 2 320 970 1 020 440 590 350 4 270 220 490 880 470 4 000
NH4 + ug/l PMT 330 550 290 1 070 3 620 590 50 300 50 250 240 30
Mg2+ ug/l FAAS 90 330 60 200 350 100 210 200 40 90 160 390
Ca2+ ug/l FAAS 1 150 1 760 970 3 650 3 460 910 1 870 1 030 390 450 1 420 2 020
Mn ug/l FAAS 2,5 2,5 8,0 14,0 26,0 9,0 9,0 6,0 2,5 14,0 2,5 6,0
Zn ug/l FAAS 18,0 769,0 30,0 80,0 241,0 31,0 81,0 44,0 1805,0 95,0 303,0 143,0
Al ug/l GF-AAS 20 105 12 49 99 5 5 5 5 13
Fe ug/l FAAS
Pb ug/l GF-AAS 1,1 2,0 1,5 2,7 3,3 0,9 0,6 0,7 1,3 1,1 0,2 1,8
Cd ug/l GF-AAS 0,12 0,21 0,10 0,19 0,31 0,18 0,18 0,05 1,10 0,20 0,27 0,22
Ni ug/l GF-AAS
F- ug/l ISE 22 10 10 25 26 10 10 10 10 10 10 10
Cl- ug/l HPLC 160 440 220 540 1 080 360 370 150 90 210 230 470
NO3 - ug/l HPLC 1 280 2 000 2 720 5 090 12 890 5 410 5 880 1 650 400 7 570 2 100 4 930
SO4 2- ug/l HPLC 1 290 1 650 1 650 3 420 6 700 2 650 2 360 1 270 560 1 580 1 730 3 400