Měsíční analýza atmosférických srážek

Rok 2011
Kraj Královéhradecký
Okres Trutnov
Měřicí program HMOPS, Modrý potok
Typ měřicího programu Podkorunové srážky (smrk)
Organizace ČHMÚ
Látka Jednotka Metoda 2010 Měsíční koncentrace
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RAIN mm VOL 279,4 269,4 58,7 82,2 48,5 27,1 43,7 177,3 258,9 36,3 45,8 86,3
vodivost µS/cm EC metr 21,7 23,4 11,7 19,5 64,5 39,3 89,9 24,6 4,0 42,8 19,8 28,2
pH - pH metr 5,16 4,95 5,11 4,73 5,95 5,11 6,82 4,96 5,22 6,37 6,37 5,44
Na+ ug/l FAAS 250 190 120 110 200 300 250 230 70 180 270 390
K+ ug/l FAAS 1 280 2 020 160 640 140 1 760 9 230 3 030 1 580 5 740 4 620 5 970
NH4 + ug/l PMT 580 370 390 300 2 240 2 360 7 230 590 10 2 260 3 000 1 400
Mg2+ ug/l FAAS 200 210 50 130 90 340 290 170 80 290 410 400
Ca2+ ug/l FAAS 870 680 270 560 670 1 470 420 560 260 990 1 350 1 280
Mn ug/l FAAS 51,0 52,0 6,0 38,0 17,0 96,0 26,0 29,0 20,0 70,0 116,0 122,0
Zn ug/l FAAS 11,0 20,0 20,0 9,0 43,0 28,0 12,0 12,0 9,0 14,0 16,0 15,0
Al ug/l GF-AAS 56 26 14 22 38 72 12 5 5 87
Fe ug/l FAAS
Pb ug/l GF-AAS 3,6 0,8 1,4 2,2 2,6 2,4 0,2 0,2 0,2 2,9 2,7 0,5
Cd ug/l GF-AAS 0,06 0,02 0,07 0,19 0,08 0,08 0,02 0,02 0,02 0,04 0,02 0,02
Ni ug/l GF-AAS
F- ug/l ISE 10 10 10 44 64 60 41 34 10 10 55 40
Cl- ug/l HPLC 550 690 150 330 1 580 1 330 1 900 1 240 25 1 650 540 1 040
NO3 - ug/l HPLC 1 760 1 280 1 200 1 290 7 790 5 950 3 780 2 450 50 2 000 560 2 060
SO4 2- ug/l HPLC 2 180 2 180 730 1 590 14 280 4 060 6 360 1 730 150 4 060 950 2 670