Měsíční analýza atmosférických srážek

Rok 2011
Kraj Královéhradecký
Okres Trutnov
Měřicí program HMOPB, Modrý potok
Typ měřicího programu Bulk (srážky s prašným spadem)
Organizace ČHMÚ
Látka Jednotka Metoda 2010 Měsíční koncentrace
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RAIN mm VOL 239,4 185,5 93,7 64,2 77,9 20,5 64,0 200,0 320,0 74,0 80,0 190,0
vodivost µS/cm EC metr 12,9 4,0 13,4 13,7 22,2 21,2 17,7 12,4 4,0 4,0 4,0 10,5
pH - pH metr 5,07 5,34 4,80 4,92 5,17 6,07 4,76 4,70 4,65 4,70 5,09 4,84
Na+ ug/l FAAS 100 60 140 130 600 200 60 40 30 90 100 100
K+ ug/l FAAS 110 80 50 60 4 520 330 520 60 70 140 20 30
NH4 + ug/l PMT 440 140 170 410 1 440 1 870 560 80 10 10 30 50
Mg2+ ug/l FAAS 50 20 40 20 850 80 70 30 5 20 20 20
Ca2+ ug/l FAAS 200 110 170 140 6 230 360 360 160 11 000 9 000 70 50
Mn ug/l FAAS 13,0 2,5 2,5 5,0 199,0 7,0 10,0 6,0 11,0 9,0 6,0 11,0
Zn ug/l FAAS 8,0 7,0 9,0 9,0 60,0 17,0 11,0 10,0 11,0 2,5 2,5
Al ug/l GF-AAS 11 37 5 22 163 21 5 5 5 5
Fe ug/l FAAS
Pb ug/l GF-AAS 1,3 2,0 1,3 2,1 3,2 1,2 0,2 0,2 0,2 1,1 0,2 0,2
Cd ug/l GF-AAS 0,07 0,02 0,05 0,05 0,11 0,02 0,05 0,02 0,04 0,16 0,02 0,02
Ni ug/l GF-AAS
F- ug/l ISE 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Cl- ug/l HPLC 130 90 200 220 290 310 160 60 80 80 280 210
NO3 - ug/l HPLC 1 300 520 1 020 1 560 2 690 2 260 2 340 900 50 330 50 50
SO4 2- ug/l HPLC 800 370 770 960 3 950 2 200 1 430 830 780 630 600 950