Měsíční analýza atmosférických srážek

Rok 2011
Kraj Pardubický
Okres Chrudim
Měřicí program EPOMS, Polomka
Typ měřicího programu Podkorunové srážky (smrk)
Organizace SCHKO Z.h.
Látka Jednotka Metoda 2010 Měsíční koncentrace
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RAIN mm VOL 35,3 55,0 47,9 10,6 13,3 42,0 63,7 39,5 108,9 63,4 63,5 24,0
vodivost µS/cm EC metr 24,8 80,0 69,9 124,3 99,7 71,9 35,2 17,4 20,2 22,0 49,1
pH - pH metr 5,08 6,10 4,38 4,82 4,93 6,08 6,42 6,00 5,33 5,94 5,04
Na+ ug/l FAAS 250 1 130 900 1 280 970 740 520 340 280 250 790
K+ ug/l FAAS 1 030 3 650 3 730 5 890 3 910 3 060 6 290 3 290 2 440 2 530 4 190
NH4 + ug/l PMT 890 3 360 1 540 3 650 5 890 6 710 1 590 400 230 2 550 3 530
Mg2+ ug/l FAAS 190 970 630 2 610 1 090 340 360 230 200 190 610
Ca2+ ug/l FAAS 540 3 340 1 790 7 620 4 370 1 200 730 740 670 790 2 010
Mn ug/l FAAS 123,0 490,0 189,0 2033,0 686,0 166,0 119,0 117,0 94,0 74,0 351,0
Zn ug/l FAAS 5,0 42,0 32,0 71,0 50,0 9,0 16,0 14,0 12,0 15,0 28,0
Al ug/l GF-AAS 27 64 5 15 23
Fe ug/l FAAS
Pb ug/l GF-AAS 1,3 4,1 3,4 5,2 2,0 1,4 0,5 1,1 0,2 0,2 0,2
Cd ug/l GF-AAS 0,06 0,21 0,18 0,49 0,33 0,06 0,04 0,04 0,17 0,02 0,05
Ni ug/l GF-AAS
F- ug/l ISE 10 10 21 64 81 81 34 25 10 10 10
Cl- ug/l HPLC 1 590 1 950 1 340 3 780 2 720 2 120 1 320 870 760 450 1 880
NO3 - ug/l HPLC 2 970 11 990 8 800 22 580 17 880 13 240 4 560 1 160 2 200 3 800 8 090
SO4 2- ug/l HPLC 2 030 1 070 7 020 22 680 19 740 8 320 3 160 1 150 1 750 1 890 5 160