Měsíční analýza atmosférických srážek

Rok 2011
Kraj Pardubický
Okres Chrudim
Měřicí program EPOMB, Polomka
Typ měřicího programu Bulk (srážky s prašným spadem)
Organizace SCHKO Z.h.
Látka Jednotka Metoda 2010 Měsíční koncentrace
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RAIN mm VOL 47,4 20,7 56,8 15,4 24,9 62,8 102,7 77,0 92,5 81,5 67,2 37,1
vodivost µS/cm EC metr 18,8 14,5 11,5 27,8 33,7 22,3 15,8 11,8 9,3 12,1 24,4
pH - pH metr 5,14 6,24 4,85 4,85 6,53 5,32 5,64 4,76 4,67 5,83 4,50
Na+ ug/l FAAS 100 540 50 260 460 190 360 150 110 130 250
K+ ug/l FAAS 150 580 30 150 940 1 210 2 470 160 410 370 360
NH4 + ug/l PMT 830 800 210 1 100 2 770 1 120 10 60 80 620 370
Mg2+ ug/l FAAS 70 60 20 80 230 110 70 50 60 50 70
Ca2+ ug/l FAAS 350 310 180 810 800 550 300 520 350 300 320
Mn ug/l FAAS 27,0 10,0 6,0 11,0 48,0 38,0 9,0 8,0 6,0 5,0 2,5
Zn ug/l FAAS 7,0 12,0 9,0 21,0 20,0 20,0 9,0 2,5 9,0 8,0 2,5
Al ug/l GF-AAS 5 34 5 92 91 26 5 5 39
Fe ug/l FAAS
Pb ug/l GF-AAS 0,4 1,0 0,4 2,2 1,1 1,6 0,2 0,2 0,7 0,2 0,2
Cd ug/l GF-AAS 0,04 0,02 0,02 0,06 0,02 0,06 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Ni ug/l GF-AAS
F- ug/l ISE 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Cl- ug/l HPLC 440 530 140 320 970 330 850 170 120 270 420
NO3 - ug/l HPLC 2 600 1 120 1 060 4 050 4 390 2 980 1 670 1 080 180 1 170 1 730
SO4 2- ug/l HPLC 2 020 1 040 600 2 420 3 650 2 680 1 440 550 1 350 1 180 1 980