Měsíční analýza atmosférických srážek

Rok 2011
Kraj Jihočeský
Okres Prachatice
Měřicí program CLIZS, Na lizu
Typ měřicího programu Podkorunové srážky (smrk)
Organizace ÚH AV ČR
Látka Jednotka Metoda 2010 Měsíční koncentrace
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RAIN mm VOL 23,7 51,1 20,3 7,2 20,1 18,1 71,1 66,4 56,7 35,4 27,3 44,5
vodivost µS/cm EC metr 34,9 17,7 27,7 43,0 94,7 172,0 40,2 27,3 22,4 20,5 37,9 19,9
pH - pH metr 5,51 4,95 4,58 4,97 4,91 6,26 6,82 6,56 5,70 5,05 4,83 5,45
Na+ ug/l FAAS 310 140 190 420 1 050 1 480 150 190 210 280 2 170 190
K+ ug/l FAAS 5 440 1 240 1 420 3 910 9 010 18 860 5 850 3 910 4 290 3 310 3 770 3 250
NH4 + ug/l PMT 120 270 310 1 210 3 430 11 450 10 940 310 300 760 510
Mg2+ ug/l FAAS 720 210 260 730 1 870 2 900 380 210 190 140 220 220
Ca2+ ug/l FAAS 1 110 450 530 1 680 4 970 5 760 720 520 450 340 560 480
Mn ug/l FAAS 364,0 86,0 117,0 361,0 811,0 1294,0 117,0 100,0 49,0 23,0 54,0 102,0
Zn ug/l FAAS 16,0 18,0 15,0 36,0 58,0 87,0 23,0 13,0 10,0 12,0 15,0 13,0
Al ug/l GF-AAS 50 41 20 80 143 23 5 46 22
Fe ug/l FAAS
Pb ug/l GF-AAS 0,4 0,4 1,1 2,7 3,3 6,3 0,5 0,5 0,5 0,6 0,2 0,2
Cd ug/l GF-AAS 0,02 0,02 0,05 0,09 0,20 0,38 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Ni ug/l GF-AAS
F- ug/l ISE 10 10 10 56 68 101 10 10 10 10 10 10
Cl- ug/l HPLC 2 150 280 400 1 350 3 470 6 320 1 160 730 940 750 2 270 580
NO3 - ug/l HPLC 3 050 2 100 3 340 8 660 14 310 7 050 3 380 1 430 490 2 540 2 480 2 450
SO4 2- ug/l HPLC 2 160 1 030 1 640 5 080 17 570 23 450 1 700 1 760 1 090 500 540 510