Měsíční analýza atmosférických srážek

Rok 2011
Kraj Jihočeský
Okres Prachatice
Měřicí program CLIZB, Na lizu
Typ měřicího programu Bulk (srážky s prašným spadem)
Organizace ÚH AV ČR
Látka Jednotka Metoda 2010 Měsíční koncentrace
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RAIN mm VOL 56,1 77,8 53,5 22,9 25,4 33,2 93,2 98,0 91,4 55,1 38,1 61,3
vodivost µS/cm EC metr 9,1 10,1 15,6 24,6 26,7 74,7 11,3 11,2 8,5 4,0 4,0 4,0
pH - pH metr 5,28 4,96 4,69 4,88 6,40 6,73 5,74 4,93 4,80 5,30 5,85 5,98
Na+ ug/l FAAS 100 60 120 120 260 800 40 90 100 140 120 100
K+ ug/l FAAS 200 60 30 110 230 4 060 420 190 60 230 200 230
NH4 + ug/l PMT 130 200 330 970 2 400 7 820 440 530 50 180 140 250
Mg2+ ug/l FAAS 100 10 30 30 100 480 60 30 50 30 50 30
Ca2+ ug/l FAAS 160 60 50 160 690 2 160 160 130 340 190 260 170
Mn ug/l FAAS 2,5 5,0 2,5 6,0 12,0 59,0 9,0 13,0 7,0 2,5 2,5 2,5
Zn ug/l FAAS 7,0 2,5 15,0 2,5 14,0 35,0 13,0 5,0 6,0 2,5 20,0 2,5
Al ug/l GF-AAS 65 5 5 39 76 93 5 5 5 5
Fe ug/l FAAS
Pb ug/l GF-AAS 0,6 1,1 0,2 2,0 1,6 2,7 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Cd ug/l GF-AAS 0,02 0,02 0,02 0,05 0,02 0,46 0,02 0,06 0,02 0,02 0,02 0,02
Ni ug/l GF-AAS
F- ug/l ISE 10 10 10 10 10 38 10 10 10 10 10 10
Cl- ug/l HPLC 130 90 150 360 290 1 080 140 100 130 200 200 120
NO3 - ug/l HPLC 810 940 1 560 3 260 4 080 7 280 1 240 1 670 720 440 50 310
SO4 2- ug/l HPLC 560 650 450 1 850 2 500 11 150 930 1 050 700 600 380 150