Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 10.08.2012 13:48 SELČ


Základní údaje
Kód: ZBUCB
Identifikace ISKO: 80
Lokalita: Buchlovice-Medlovice
Typ měřicího programu: Bulk (srážky s prašným spadem)
Měřicí sítě: ICP Forests
Správce měřicícho programu, adresa
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti
Strnady 136
15604 Praha 5
Tel.: 257892231
Fax:.: 257921444
E-mail: lachmanova@vulhm.cz
Cíl měřicího programu
stanovení chemického složení srážek a výpočet atmosférické depozice
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
nevyužito
Poznámka
Vzorky pro měsíční analýzu vznikají sléváním v intervalu 10dní.
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 RAIN [úhrn srážek] VOL [volumetrické stanovení] mm Ne Ne 0 Ne 1M 01.01.2000
1 1 vodivost [vodivost] EC metr [konduktometrie] µS/cm Ne Ne 0 Ano 1M 01.01.2000
1 1 pH [pH] pH metr [elektrometrie-stanovení pH] - Ne Ne 0 Ano 1M 01.01.2000
1 1 alk. [alkalita] TITRACE [titračně] mmol/l Ne Ne 0 Ano 1M 01.01.2000
1 1 Na+ [sodné ionty] ICP-OES [optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ug/l Ne Ne 0 Ne 1M 01.01.2000
1 1 K+ [draselné ionty] ICP-OES [optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ug/l Ne Ne 0 Ne 1M 01.01.2000
1 1 NH4 + [amonné ionty] SFA [spektrofotometrie] ug/l Ne Ne 0 Ne 1M 01.01.2000
1 1 Mg2+ [hořečnaté ionty] ICP-OES [optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ug/l Ne Ne 0 Ne 1M 01.01.2000
1 1 Ca2+ [vápenaté ionty] ICP-OES [optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ug/l Ne Ne 0 Ne 1M 01.01.2000
1 1 Al [hliník] ICP-OES [optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ug/l Ne Ne 0 Ne 1M 01.01.2000
1 1 Fe [železo] ICP-OES [optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ug/l Ne Ne 0 Ne 1M 01.01.2000
1 1 Zn [zinek] ICP-OES [optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ug/l Ne Ne 0 Ne 1M 01.01.2000
1 1 Mn [mangan] ICP-OES [optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ug/l Ne Ne 0 Ne 1M 01.01.2000
1 1 Cu [měď] ICP-OES [optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ug/l Ne Ne 0 Ne 1M 01.01.2000
1 1 F- [fluoridové ionty] IC [iontová chromatografie] ug/l Ne Ne 0 Ano 1M 01.01.2000
1 1 Cl- [chloridové ionty] IC [iontová chromatografie] ug/l Ne Ne 0 Ano 1M 01.01.2000
1 1 NO3 - [dusičnanové ionty] IC [iontová chromatografie] ug/l Ne Ne 0 Ano 1M 01.01.2000
1 1 SO4 2- [síranové ionty] IC [iontová chromatografie] ug/l Ne Ne 0 Ano 1M 01.01.2000
1 1 DOC [rozpuštěný organický uhlík] TOC/TN [TOC/TN analyzátor] ug/l Ne Ne 0 Ano 1M 01.01.2006
1 1 N-sum [celkový dusík] TOC/TN [TOC/TN analyzátor] ug/l Ne Ne 0 Ano 1M 01.01.2006
1 1 P_PO4 [P z fosforečnanů] SFA [spektrofotometrie] ug/l Ne Ne 0 Ne 1M 01.01.2005
1 1 Cox [oxidovatelný uhlík] TITRACE [titračně] ug/l Ne Ne 0 Ne 1M 01.01.2000 30.06.2006
1 1 P-sum [celkový fosfor] SFA [spektrofotometrie] ug/l Ne Ne 0 Ne 1M 01.01.2000 31.12.2004
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 Zkušební laboratoře VÚLHM
Laboratoř analýzy rostlin, vody a půdy
15604 Praha 5
Tel.: 257892285
Fax:.: 25792144
E-mail: vinsova@vulhm.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti
Strnady 136
15604 Praha 5
Tel.: 257892231
Fax:.: 257921444
E-mail: lachmanova@vulhm.cz