Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 10.08.2012 13:48 SELČ


Základní údaje
Kód: URVHU
Identifikace ISKO: 3
Lokalita: Rudolice v Horách
Typ měřicího programu: Denní úhrny
Měřicí sítě: Síť monitoringu kvality srážek ČHMÚ
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ - pob. Ústí nad Labem
Kočkovská 2699/18
400 11 Ústí nad Labem
Tel.: 472706021
Fax:.:
E-mail: dasar@chmi.cz
Cíl měřicího programu
stanovení chemického složení srážek a výpočet atmosférické depozice
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
nevyužito
Poznámka
Srážkové úhrny (veličina rain) jsou získávány z meteo stanice Nová Ves v Horách.
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 RAIN [úhrn srážek] VOL [volumetrické stanovení] mm Ne Ne 0 Ne 1d 13.02.1996
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 neurčeno

Tel.:
Fax:.:
E-mail:
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 Klimatologie
Na Šabatce 17
14306 Praha 4
Tel.: 244032354
Fax:.: 244032357
E-mail: lenka.stasova@chmi.cz