Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 10.08.2012 13:48 SELČ


Základní údaje
Kód: OCZIF
Identifikace ISKO: 112
Lokalita: Czierniawa
Typ měřicího programu: Čisté srážky - Automatický pluviokolektor
Měřicí sítě: GAW (GLOBAL ATMOSPHERE WATCH)
Správce měřicícho programu, adresa
Wojewódzski Inspektorat Ochrany Srodowiska
Warszawska 28
58 500 Jelenia Gora
Tel.: 075 767 94 12
Fax:.: 075 764 89 89
E-mail: artur.krajewski@igora.pios.gov.pl
Cíl měřicího programu
stanovení chemického složení srážek a výpočet atmosférické depozice
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
vzorkovač (samostatně umístěný)
Poznámka
Měřící místo na mírně svažitém, nezalesněném terénu, okolo louka, bez dopravy.
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 RAIN [úhrn srážek] VOL [volumetrické stanovení] mm Ne Ne 0 Ne irregular 01.01.2003
1 1 vodivost [vodivost] EC metr [konduktometrie] µS/cm Ne Ne 0 Ne irregular 01.01.2003
1 1 pH [pH] pH metr [elektrometrie-stanovení pH] - Ne Ne 0 Ne irregular 01.01.2003
1 1 Na+ [sodné ionty] FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] ug/l Ne Ne 0 Ne irregular 01.01.2003
1 1 K+ [draselné ionty] FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] ug/l Ne Ne 0 Ne irregular 01.01.2003
1 1 Mg2+ [hořečnaté ionty] ICP-OES [optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ug/l Ne Ne 0 Ne irregular 01.01.2003
1 1 Ca2+ [vápenaté ionty] ICP-OES [optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ug/l Ne Ne 0 Ne irregular 01.01.2003
1 1 Fe [železo] ICP-OES [optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ug/l Ne Ne 0 Ne irregular 01.01.2003
1 1 Zn [zinek] ICP-OES [optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ug/l Ne Ne 0 Ne irregular 01.01.2003
1 1 Mn [mangan] ICP-OES [optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ug/l Ne Ne 0 Ne irregular 01.01.2003
1 1 Pb [olovo] GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] ug/l Ne Ne 0 Ne irregular 01.01.2003
1 1 Cd [kadmium] GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] ug/l Ne Ne 0 Ne irregular 01.01.2003
1 1 Ni [nikl] ICP-OES [optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ug/l Ne Ne 0 Ne irregular 01.01.2003
1 1 As [arsen] ICP-OES [optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ug/l Ne Ne 0 Ne irregular 01.01.2006
1 1 Hg [rtuť] FIA [průtoková analýza se spektrofotometrickou detekcí] ug/l Ne Ne 0 Ne irregular 01.01.2005
1 1 Cu [měď] GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] ug/l Ne Ne 0 Ne irregular 01.01.2003
1 1 F- [fluoridové ionty] IC [iontová chromatografie] ug/l Ne Ne 0 Ne irregular 01.01.2003
1 1 Cl- [chloridové ionty] IC [iontová chromatografie] ug/l Ne Ne 0 Ne irregular 01.01.2003
1 1 SO4 2- [síranové ionty] IC [iontová chromatografie] ug/l Ne Ne 0 Ne irregular 01.01.2003
1 1 N-NH4 + [dusík z NH4(+)] SFA [spektrofotometrie] ug/l Ne Ne 0 Ne irregular 01.01.2003
1 1 N-NO3 - [dusík z NO3(-)] IC [iontová chromatografie] ug/l Ne Ne 0 Ne irregular 01.01.2003
1 1 P-sum [celkový fosfor] SFA [spektrofotometrie] ug/l Ne Ne 0 Ne irregular 01.01.2006
1 1 RAIN [úhrn srážek] VOL [volumetrické stanovení] mm Ne Ne 0 Ne 7d 01.12.1997 31.12.2000
1 1 vodivost [vodivost] EC metr [konduktometrie] µS/cm Ne Ne 0 Ne 7d 01.12.1997 31.12.2000
1 1 pH [pH] pH metr [elektrometrie-stanovení pH] - Ne Ne 0 Ne 7d 01.12.1997 31.12.2000
1 1 Na+ [sodné ionty] FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] ug/l Ne Ne 0 Ne 7d 29.12.1997 31.12.2000
1 1 K+ [draselné ionty] FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] ug/l Ne Ne 0 Ne 7d 29.12.1997 31.12.2000
1 1 Mg2+ [hořečnaté ionty] FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] ug/l Ne Ne 0 Ne 7d 29.12.1997 31.12.1999
1 1 Mg2+ [hořečnaté ionty] ICP-OES [optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ug/l Ne Ne 0 Ne 7d 01.01.2000 31.12.2000
1 1 Ca2+ [vápenaté ionty] FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] ug/l Ne Ne 0 Ne 7d 05.01.1998 31.12.1999
1 1 Ca2+ [vápenaté ionty] ICP-OES [optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ug/l Ne Ne 0 Ne 7d 01.01.2000 31.12.2000
1 1 Al [hliník] FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] ug/l Ne Ne 0 Ne 7d 19.01.1998 31.12.1999
1 1 Al [hliník] ICP-OES [optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ug/l Ne Ne 0 Ne 7d 01.01.2000 31.12.2000
1 1 Al [hliník] ICP-OES [optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ug/l Ne Ne 0 Ne irregular 01.01.2003 31.12.2003
1 1 Fe [železo] FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] ug/l Ne Ne 0 Ne 7d 19.01.1998 31.12.1999
1 1 Fe [železo] ICP-OES [optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ug/l Ne Ne 0 Ne 7d 01.01.2000 31.12.2000
1 1 Zn [zinek] FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] ug/l Ne Ne 0 Ne 7d 01.12.1997 31.12.1999
1 1 Zn [zinek] ICP-OES [optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ug/l Ne Ne 0 Ne 7d 01.01.2000 31.12.2000
1 1 Mn [mangan] FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] ug/l Ne Ne 0 Ne 7d 19.01.1998 31.12.1999
1 1 Mn [mangan] ICP-OES [optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ug/l Ne Ne 0 Ne 7d 01.01.2000 31.12.2000
1 1 Pb [olovo] GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] ug/l Ne Ne 0 Ne 7d 01.12.1997 31.12.1999
1 1 Cd [kadmium] GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] ug/l Ne Ne 0 Ne 7d 29.12.1997 31.12.2000
1 1 Ni [nikl] GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] ug/l Ne Ne 0 Ne 7d 01.12.1997 31.12.1999
1 1 Ni [nikl] ICP-OES [optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ug/l Ne Ne 0 Ne 7d 01.01.2000 31.12.2000
1 1 Cu [měď] GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] ug/l Ne Ne 0 Ne 7d 29.12.1997 31.12.2000
1 1 Co [kobalt] FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] ug/l Ne Ne 0 Ne 7d 29.12.1997 31.12.1999
1 1 Co [kobalt] ICP-OES [optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ug/l Ne Ne 0 Ne 7d 01.01.2000 31.12.2000
1 1 Cr [chrom] GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] ug/l Ne Ne 0 Ne 7d 29.12.1997 31.12.2000
1 1 F- [fluoridové ionty] IC [iontová chromatografie] ug/l Ne Ne 0 Ne 7d 03.04.2000 31.12.2000
1 1 Cl- [chloridové ionty] TITRACE [titračně] ug/l Ne Ne 0 Ne 7d 29.12.1997 31.12.1998
1 1 Cl- [chloridové ionty] IC [iontová chromatografie] ug/l Ne Ne 0 Ne 7d 01.01.1999 31.12.2000
1 1 SO4 2- [síranové ionty] SFA [spektrofotometrie] ug/l Ne Ne 0 Ne 7d 01.12.1997 31.12.1998
1 1 SO4 2- [síranové ionty] IC [iontová chromatografie] ug/l Ne Ne 0 Ne 7d 01.01.1999 31.12.2000
1 1 N-NH4 + [dusík z NH4(+)] SFA [spektrofotometrie] ug/l Ne Ne 0 Ne 7d 01.12.1997 31.12.2000
1 1 N-NO3 - [dusík z NO3(-)] SFA [spektrofotometrie] ug/l Ne Ne 0 Ne 7d 01.12.1997 31.12.1998
1 1 N-NO3 - [dusík z NO3(-)] IC [iontová chromatografie] ug/l Ne Ne 0 Ne 7d 01.01.1999 31.12.2000
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 Laboratory of the Voivodship Inspectorate for Environmental Protection
Warszawska 28
58-500 Jelenia Góra
Tel.:
Fax:.:
E-mail: joanna.biel-cwikowska@jgora.pios.gov.pl
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 Wojewódzski Inspektorat Ochrony Srodowiska
Warszavska 28
58 500 Jelenia Gora
Tel.: 075 764 94 45 W.39
Fax:.:
E-mail: artur.krajevski@jgora.pios.gov.pl