Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 10.08.2012 13:48 SELČ


Základní údaje
Kód: JKOSU
Identifikace ISKO: 20
Lokalita: Košetice
Typ měřicího programu: Denní úhrny
Měřicí sítě: EMEP, ICP-INTEGRATED MONITORING, GAW (GLOBAL ATMOSPHERE WATCH), Síť monitoringu kvality srážek ČHMÚ
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ-Observatoř Košetice
Observatoř Košetice
394 22 Košetice
Tel.:
Fax:.:
E-mail: meteo.kosetice@chmi.cz
Cíl měřicího programu
stanovení chemického složení srážek a výpočet atmosférické depozice
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
nevyužito
Poznámka
Srážkové úhrny (veličina rain) jsou získávány z meteo stanice Košetice.
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 RAIN [úhrn srážek] VOL [volumetrické stanovení] mm Ne Ne 0 Ne 1d 01.01.1990
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 neurčeno

Tel.:
Fax:.:
E-mail:
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 Klimatologie
Na Šabatce 17
14306 Praha 4
Tel.: 244032354
Fax:.: 244032357
E-mail: lenka.stasova@chmi.cz