Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 10.08.2012 13:48 SELČ


Základní údaje
Kód: JKOSS
Identifikace ISKO: 20
Lokalita: Košetice
Typ měřicího programu: Podkorunové srážky (smrk)
Měřicí sítě: ICP-INTEGRATED MONITORING, Síť monitoringu kvality srážek ČHMÚ, GEOMON
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ - Košetice

39422 Košetice
Tel.: 565498083
Fax:.: 565498015
E-mail: vanam@chmi.cz
Cíl měřicího programu
stanovení chemického složení podkorun. srážek a výpočet atmosferické depozice
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
nevyužito
Poznámka
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 RAIN [úhrn srážek] VOL [volumetrické stanovení] mm Ne Ne 1 Ne 1M 01.11.1999
1 1 vodivost [vodivost] EC metr [konduktometrie] µS/cm Ne Ne 1 Ano 1M 01.11.1999
1 1 pH [pH] pH metr [elektrometrie-stanovení pH] - Ne Ne 1 Ano 1M 01.11.1999
1 1 Na+ [sodné ionty] FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] ug/l Ne Ne 1 Ano 1M 01.11.1999
1 1 K+ [draselné ionty] FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] ug/l Ne Ne 1 Ano 1M 01.11.1999
1 1 NH4 + [amonné ionty] PMT [fotometrie] ug/l Ne Ne 1 Ano 1M 01.11.1999
1 1 Mg2+ [hořečnaté ionty] FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] ug/l Ne Ne 1 Ano 1M 01.11.1999
1 1 Ca2+ [vápenaté ionty] FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] ug/l Ne Ne 1 Ano 1M 01.11.1999
1 1 Al [hliník] GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] ug/l Ne Ne 1 Ano 1M 01.11.1999
1 1 Fe [železo] FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] ug/l Ne Ne 1 Ano 1M 01.11.1999
1 1 Zn [zinek] FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] ug/l Ne Ne 1 Ano 1M 01.11.1999
1 1 Mn [mangan] FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] ug/l Ne Ne 1 Ano 1M 01.11.1999
1 1 Pb [olovo] GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] ug/l Ne Ne 1 Ano 1M 01.11.1999
1 1 Cd [kadmium] GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] ug/l Ne Ne 1 Ano 1M 01.11.1999
1 1 Ni [nikl] GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] ug/l Ne Ne 1 Ne 1M 01.11.2008
1 1 As [arsen] GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] ug/l Ne Ne 1 Ano 1M 01.11.1999
1 1 Cu [měď] GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] ug/l Ne Ne 1 Ano 1M 01.11.1999
1 1 Li [lithium] FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] ug/l Ne Ne 1 Ano 1M 01.11.2005
1 1 F- [fluoridové ionty] ISE [iont. selektivní elektroda] ug/l Ne Ne 1 Ano 1M 01.11.1999
1 1 Cl- [chloridové ionty] HPLC [vysokoúčinná kapalinová chromatografie] ug/l Ne Ne 1 Ano 1M 01.11.1999
1 1 HCO3 - [hydrouhličitanové ionty] TITRACE [titračně] mg/l Ne Ne 1 Ne 1M 01.11.2008
1 1 NO3 - [dusičnanové ionty] HPLC [vysokoúčinná kapalinová chromatografie] ug/l Ne Ne 1 Ano 1M 01.11.1999
1 1 SO4 2- [síranové ionty] HPLC [vysokoúčinná kapalinová chromatografie] ug/l Ne Ne 1 Ano 1M 01.11.1999
1 1 TOC [celkový organický uhlík] NDIR [selektivní infračervená absorpce] mg/l Ne Ne 1 Ne 1M 01.11.2009
1 1 N-sum [celkový dusík] CLD [chemiluminiscenční detekce] ug/l Ne Ne 1 Ano 1M 01.05.2005
2 2 RAIN [úhrn srážek] VOL [volumetrické stanovení] mm Ne Ne 0 Ano 1M 01.01.1990 31.12.2006
3 3 RAIN [úhrn srážek] VOL [volumetrické stanovení] mm Ne Ne 0 Ne 1M 01.01.2007 31.12.2010
2 2 vodivost [vodivost] EC metr [konduktometrie] µS/cm Ne Ne 0 Ne 1M 01.01.1990 31.12.1999
2 2 pH [pH] pH metr [elektrometrie-stanovení pH] - Ne Ne 0 Ne 1M 01.01.1990 31.12.1999
2 2 Na [sodík] FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] ug/l Ne Ne 0 Ne 1M 01.01.1990 31.12.1999
2 2 K [draslík] FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] ug/l Ne Ne 0 Ne 1M 01.01.1990 31.12.1999
2 2 Mg [hořčík] FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] ug/l Ne Ne 0 Ne 1M 01.01.1990 31.12.1999
2 2 Ca [vápník] FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] ug/l Ne Ne 0 Ne 1M 01.01.1990 31.12.1999
2 2 NH4 + [amonné ionty] UV/VIS-BER [manuální spektrometrie] ug/l Ne Ne 0 Ne 1M 01.01.1990 28.02.1993
2 2 NH4 + [amonné ionty] SFA-BERTH [kontinuální průtoková spektrofotometrická analýza] ug/l Ne Ne 0 Ne 1M 01.03.1993 31.12.1999
2 2 Al [hliník] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ug/l Ne Ne 0 Ne 1M 01.01.1990 31.12.2003
2 2 Fe [železo] FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] ug/l Ne Ne 0 Ano 1M 01.01.1990 31.03.2010
2 2 Zn [zinek] FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] ug/l Ne Ne 0 Ano 1M 01.01.1990 31.03.2010
2 2 Mn [mangan] GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] ug/l Ne Ne 0 Ano 1M 01.01.1990 31.03.2010
2 2 Pb [olovo] GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] ug/l Ne Ne 0 Ano 1M 01.02.1990 31.03.2010
2 2 Cd [kadmium] GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] ug/l Ne Ne 0 Ano 1M 01.02.1990 31.03.2010
1 1 Ni [nikl] GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] ug/l Ne Ne 1 Ano 1M 01.12.1999 01.10.2000
2 2 Ni [nikl] GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] ug/l Ne Ne 0 Ano 1M 01.02.1990 31.03.2010
2 2 As [arsen] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ug/l Ne Ne 0 Ne 1M 01.04.2010 31.12.2010
2 2 Cr [chrom] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ug/l Ne Ne 0 Ne 1M 01.04.2010 31.12.2010
2 2 F- [fluoridové ionty] IC [iontová chromatografie] ug/l Ne Ne 0 Ne 1M 01.01.1990 31.12.1999
2 2 Cl- [chloridové ionty] IC [iontová chromatografie] ug/l Ne Ne 0 Ne 1M 01.01.1990 31.12.1999
2 2 NO3 - [dusičnanové ionty] IC [iontová chromatografie] ug/l Ne Ne 0 Ne 1M 01.01.1990 31.12.1999
2 2 SO4 2- [síranové ionty] IC [iontová chromatografie] ug/l Ne Ne 0 Ne 1M 01.01.1990 31.12.1999
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 Centrální laboratoř České geologické služby
Geologická 6
15200 Praha 5
Tel.: 257 089 422
Fax:.:
E-mail: vera.zoulkova@geology.cz
Laboratoř č.2 ČHMÚ-CLI
Generála Šišky 942
14300 Praha 4 - Libuš
Tel.: 244033451
Fax:.:
E-mail: novakj@chmi.cz
Laboratoř č.3 OBK Košetice

Tel.: 565 498 083
Fax:.:
E-mail: Cervenkova@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 Česká geologická služba
Klárov 3/131
11821 Praha 1
Tel.: 251085209
Fax:.: 251818748
E-mail: daniela.fottova@geology.cz
Dodavatel dat č.2 ČHMÚ-CLI
Generála Šišky 942
14300 Praha 4 - Libuš
Tel.: 244033485
Fax:.:
E-mail: burdova@chmi.cz
Dodavatel dat č.3 ČHMÚ-Košetice
Košetice
39422 Košetice
Tel.: 565498083
Fax:.: 565498015
E-mail: pekarek@chmi.cz