Information about air quality in the Czech Republic

Measuring programme table

Updated: 2012-08-30 10:59 CEST


Basic data
Code: JKOSF
Old ISKO number: 20
Locality: Kosetice
Type of measuring programme: Wet-only - autom. sampler
Measuring networks: ICP-INTEGRATED MONITORING, EMEP, SKS CHMU
Administrator
CHMI
Generála Šišky 942
14300 Praha 4 - Libuš
Tel.: 244033485
Fax:.:
E-mail: burdova@chmi.cz
Target of the measuring programme
stanovení chemického složení srážek a výpočet atmosférické depozice
Cover
sampler (situated separately)
Note
Venkovská krajina bez přímých zdrojů znečištění, pozvolný svah na okraji lesního komplexu a pole
Measurements
Lab. Supp. Component Method Unit A R Par. Ac Interval Date of start Date of end
1 1 vodivost [conductivity] EC meter [EC metry] µS/cm No No 0 Yes 1d 2004-07-01
1 1 pH [pH] pH meter [pH meter] - No No 0 Yes 1d 2004-07-01
1 1 Na+ [sodium ions] FAAS [flame atomic absorption apectrometry] ug/l No No 0 Yes 1d 2004-07-02
1 1 K+ [potassium ions] FAAS [flame atomic absorption apectrometry] ug/l No No 0 Yes 1d 2004-07-02
1 1 NH4 + [ammonium ions] FIA-BERTH [Spectrophotometry,flow injection analysis FIA with indophenol,Berthelot reaction] ug/l No No 0 Yes 1d 2004-10-07
1 1 Mg2+ [magnesium ions] FAAS [flame atomic absorption apectrometry] ug/l No No 0 Yes 1d 2004-07-02
1 1 Ca2+ [calcium ions] FAAS [flame atomic absorption apectrometry] ug/l No No 0 Yes 1d 2004-07-02
1 1 Fe [iron] ICP-MS [inductively coupled plasma - mass spectrometry] ug/l No No 0 No 1d 2011-01-04
1 1 Zn [zinc] ICP-MS [inductively coupled plasma - mass spectrometry] ug/l No No 0 No 1d 2010-01-01
1 1 Mn [manganese] ICP-MS [inductively coupled plasma - mass spectrometry] ug/l No No 0 No 1d 2010-01-01
1 1 Pb [lead] ICP-MS [inductively coupled plasma - mass spectrometry] ug/l No No 0 Yes 1d 2010-01-01
1 1 Cd [cadmium] ICP-MS [inductively coupled plasma - mass spectrometry] ug/l No No 0 No 1d 2010-01-01
1 1 Ni [nickel] ICP-MS [inductively coupled plasma - mass spectrometry] ug/l No No 0 No 1d 2010-01-01
1 1 As [arsenic] ICP-MS [inductively coupled plasma - mass spectrometry] ug/l No No 0 No 1d 2010-01-01
1 1 Cu [copper] ICP-MS [inductively coupled plasma - mass spectrometry] ug/l No No 0 No 1d 2011-01-04
1 1 Co [cobalt ] ICP-MS [inductively coupled plasma - mass spectrometry] ug/l No No 0 No 1d 2011-01-04
1 1 Cr [chromium ] ICP-MS [inductively coupled plasma - mass spectrometry] ug/l No No 0 No 1d 2010-01-01
1 1 V [vanadium ] ICP-MS [inductively coupled plasma - mass spectrometry] ug/l No No 0 No 1d 2011-01-04
1 1 Se [selenium] ICP-MS [inductively coupled plasma - mass spectrometry] ug/l No No 0 No 1d 2011-01-04
1 1 F- [fluoride ions] IC [ion chromatography] ug/l No No 0 Yes 1d 2004-07-01
1 1 Cl- [chloride ions] IC [ion chromatography] ug/l No No 0 Yes 1d 2004-07-01
1 1 NO3 - [nitrate ions] IC [ion chromatography] ug/l No No 0 Yes 1d 2004-07-01
1 1 SO4 2- [sulphate - ions] IC [ion chromatography] ug/l No No 0 Yes 1d 2004-07-01
1 1 vodivost [conductivity] EC meter [EC metry] µS/cm No No 0 No 1M 1983-01-01 2000-12-31
1 1 vodivost [conductivity] EC meter [EC metry] µS/cm No No 0 No 7d 1996-01-02 2004-06-22
1 1 pH [pH] pH meter [pH meter] - No No 0 No 1M 1983-01-01 2000-12-31
1 1 pH [pH] pH meter [pH meter] - No No 0 No 7d 1996-01-02 2004-06-22
1 1 Na+ [sodium ions] FAAS [flame atomic absorption apectrometry] ug/l No No 0 No 1M 1983-01-01 2000-12-31
1 1 Na+ [sodium ions] FAAS [flame atomic absorption apectrometry] ug/l No No 0 No 7d 1996-01-02 2004-06-22
1 1 K+ [potassium ions] FAAS [flame atomic absorption apectrometry] ug/l No No 0 No 1M 1983-01-01 2000-12-31
1 1 K+ [potassium ions] FAAS [flame atomic absorption apectrometry] ug/l No No 0 No 7d 1996-01-02 2004-06-22
2 1 NH4 + [ammonium ions] ISE [potenciometry] ug/l No No 0 No 1M 1983-01-01 1988-12-31
1 1 NH4 + [ammonium ions] UV/VIS-BER [The manual spectrophotometric Berth method] ug/l No No 0 No 1M 1989-01-01 1993-02-28
1 1 NH4 + [ammonium ions] SFA-BERTH [Automatic spectrophotometric determination by the indopfenol blue method] ug/l No No 0 No 1M 1993-03-01 2000-12-31
1 1 NH4 + [ammonium ions] SFA-BERTH [Automatic spectrophotometric determination by the indopfenol blue method] ug/l No No 0 No 7d 1996-01-02 2004-06-22
1 1 NH4 + [ammonium ions] SFA-BERTH [Automatic spectrophotometric determination by the indopfenol blue method] ug/l No No 0 No 1d 2004-07-01 2004-09-30
1 1 Mg2+ [magnesium ions] FAAS [flame atomic absorption apectrometry] ug/l No No 0 No 1M 1983-01-01 2000-12-31
1 1 Mg2+ [magnesium ions] FAAS [flame atomic absorption apectrometry] ug/l No No 0 No 7d 1996-01-02 2004-06-22
1 1 Ca2+ [calcium ions] FAAS [flame atomic absorption apectrometry] ug/l No No 0 No 1M 1983-01-01 2000-12-31
1 1 Ca2+ [calcium ions] FAAS [flame atomic absorption apectrometry] ug/l No No 0 No 7d 1996-01-02 2004-06-22
1 1 Al [aluminium] x [unknown ] ug/l No No 0 No 1M 1983-01-01 1997-12-31
1 1 Al [aluminium] AAS [atomic absorption spectrometry] ug/l No No 0 No 7d 1996-01-02 2000-03-28
1 1 Fe [iron] FAAS [flame atomic absorption apectrometry] ug/l No No 0 No 1M 1983-01-01 1999-12-31
1 1 Fe [iron] FAAS [flame atomic absorption apectrometry] ug/l No No 0 Yes 1d 2005-01-03 2010-03-31
1 1 Zn [zinc] FAAS [flame atomic absorption apectrometry] ug/l No No 0 No 1M 1984-03-01 1999-12-31
1 1 Zn [zinc] FAAS [flame atomic absorption apectrometry] ug/l No No 0 Yes 1d 2005-01-03 2010-03-31
1 1 Mn [manganese] GF-AAS [graphite furnace atomic absorption spectrometry] ug/l No No 0 No 1M 1985-01-01 1999-12-31
1 1 Mn [manganese] GF-AAS [graphite furnace atomic absorption spectrometry] ug/l No No 0 Yes 1d 2005-01-03 2010-03-31
1 1 Pb [lead] GF-AAS [graphite furnace atomic absorption spectrometry] ug/l No No 0 Yes 1d 2005-01-03 2010-03-31
1 1 Cd [cadmium] GF-AAS [graphite furnace atomic absorption spectrometry] ug/l No No 0 Yes 1d 2005-01-03 2010-03-31
1 1 Ni [nickel] GF-AAS [graphite furnace atomic absorption spectrometry] ug/l No No 0 Yes 1d 2005-01-03 2010-03-31
1 1 F- [fluoride ions] IC [ion chromatography] ug/l No No 0 No 1M 1983-07-01 2000-12-31
1 1 F- [fluoride ions] IC [ion chromatography] ug/l No No 0 No 7d 1996-01-02 2004-06-22
1 1 Cl- [chloride ions] IC [ion chromatography] ug/l No No 0 No 1M 1983-01-01 2000-12-31
1 1 Cl- [chloride ions] IC [ion chromatography] ug/l No No 0 No 7d 1996-01-02 2004-06-22
1 1 NO3 - [nitrate ions] IC [ion chromatography] ug/l No No 0 No 1M 1983-01-01 2000-12-31
1 1 NO3 - [nitrate ions] IC [ion chromatography] ug/l No No 0 No 7d 1996-01-02 2004-06-22
1 1 SO4 2- [sulphate - ions] IC [ion chromatography] ug/l No No 0 No 1M 1983-01-01 2000-12-31
1 1 SO4 2- [sulphate - ions] IC [ion chromatography] ug/l No No 0 No 7d 1996-01-02 2004-06-30
List of laboratories
Laboratory number1 CHMI Laboratory n. 1-CLI
Generála Šišky 942
14300 Praha 4 - Libuš
Tel.: 244033451
Fax:.:
E-mail: novakj@chmi.cz
Laboratory number2 Centrální laboratoř České geologické služby
Geologická 6
15200 Praha 5
Tel.: 257 089 422
Fax:.:
E-mail: vera.zoulkova@geology.cz
List of data suppliers
Supplier number1 CHMI Laboratory n. 1 - CLI
Generála Šišky 942
14300 Praha 4 - Libuš
Tel.: 244033485
Fax:.:
E-mail: burdova@chmi.cz