ZBUC, Buchlovice-Medlovice

Stav v roce: 2011


Základní údaje
Kód lokality: ZBUC
Název: Buchlovice-Medlovice
Stát: Česká republika
Vlastník: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti
Kraj: Zlínský
Okres: Uherské Hradiště
Obec (ZÚJ): Buchlovice
Klasifikace
Zkratka:
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: přírodní
Ekosystémy:
EOI B/R - podkategorie: regionální
Adresa lokality (nepovinné)
neurčeno
Správce lokality, adresa
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti
Strnady 136
15604 Praha 5
Tel.: 257892231
Fax:.: 257921444
E-mail: lachmanova@vulhm.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 4´ 20.005" sš 17° 16´ 20.997" vd
Nadmořská výška: 350 m
Doplňující údaje
Terén: horní nebo střední část strmějšího svahu (nad 8%)
Krajina: lesní půda, trvalý travní porost
Reprezentativnost: specifické měřítko ( v porostech pod stromy atp.)
Umístění
Lokalita se nachází cca 2km jižně od Buchlovic, za osadou Smraďavka, směrem na Medlovice.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
ZBUCB Bulk (srážky s prašným spadem)
ZBUCR Podkorunové srážky (dub)
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku:01.01.2000 Datum zániku: