UULK, Ústí n.L.-Kočkov

Stav v roce: 2011


Základní údaje
Kód lokality: UULK
Název: Ústí n.L.-Kočkov
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Ústecký
Okres: Ústí nad Labem
Obec (ZÚJ): Ústí nad Labem
Klasifikace
Zkratka:
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: předměstská
EOI - charakteristika zóny: obytná;přírodní
Ekosystémy:
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)
ČHMÚ Pobočka Ústí n.L
40011 Ústí nad Labem
Správce lokality, adresa
ČHMÚ-Pobočka Ústí nad Labem
Poštovní schránka 2
40011 Ústí nad Labem-Kočkov
Tel.: 472706056
Fax:.: 472706024
E-mail: janatova@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 41´ 0.690" sš 14° 2´ 28.302" vd
Nadmořská výška: 367 m
Doplňující údaje
Terén: horní nebo střední část strmějšího svahu (nad 8%)
Krajina: vícepodlaž. zástavba (sídliště z posled. desetil.)
Reprezentativnost: okrskové měřítko (0.5 až 4 km)
Umístění
Svah nad budovou pobočky, severní okraj města, otevřený do podkrušnohorské kotliny.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
UULKU Denní úhrny
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku:01.04.1979 Datum zániku:04.01.2011