TCRV, Červík

Stav v roce: 2011


Základní údaje
Kód lokality: TCRV
Název: Červík
Stát: Česká republika
Vlastník: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Frýdek-Místek
Obec (ZÚJ): Ostravice
Klasifikace
Zkratka:
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: přírodní
Ekosystémy:
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)
neurčeno
Správce lokality, adresa
VÚLHM_
Dolní632
742 66 Štramberk
Tel.: 724222242
Fax:.:
E-mail: vicha@vulhm.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 27´ 0.003" sš 18° 23´ 0.000" vd
Nadmořská výška: 640 m
Doplňující údaje
Terén: neurčeno
Krajina: lesní půda, trvalý travní porost
Reprezentativnost: neurčeno
Umístění
orientace povodí - východní
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
TCRVB Bulk (srážky s prašným spadem)
TCRVS Podkorunové srážky (smrk)
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku:01.11.1993 Datum zániku: