TBKR, Bílý Kříž

Stav v roce: 2011


Základní údaje
Kód lokality: TBKR
Název: Bílý Kříž
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Frýdek-Místek
Obec (ZÚJ): Staré Hamry
Klasifikace
Zkratka:
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: přírodní
Ekosystémy: uvnitř ekosystému
EOI B/R - podkategorie: regionální
Adresa lokality (nepovinné)

739 15 Staré Hamry
Správce lokality, adresa
ČHMÚ-Pobočka Ostrava
K Myslivně 3/2182
70800 Ostrava-Poruba
Tel.: 596900218
Fax:.: 596910284
E-mail: cernikov@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 30´ 9.393" sš 18° 32´ 18.819" vd
Nadmořská výška: 890 m
Doplňující údaje
Terén: vrchol. poloha ve značně svažitém terénu (nad 10%)
Krajina: zemědělská půda, trvalý travní porost
Reprezentativnost: oblastní měřítko (desítky až stovky km)
Umístění
Pozemek výzkumné stanice VŠZ Brno a ÚSBE AVČR (České Budějovice), klimatologická stanice ČHMÚ do 10.5.2006. Otevřená hřebenová lokalita. V okolí smrkový horský les.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
TBKRF Čisté srážky - Automatický pluviokolektor
TBKRU Denní úhrny
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku:01.01.1989 Datum zániku: