SBRE, Březka

Stav v roce: 2011


Základní údaje
Kód lokality: SBRE
Název: Březka
Stát: Česká republika
Vlastník: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti
Kraj: Středočeský
Okres: Kolín
Obec (ZÚJ): Kostelec u Křížků
Klasifikace
Zkratka:
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: přírodní
Ekosystémy:
EOI B/R - podkategorie: regionální
Adresa lokality (nepovinné)
neurčeno
Správce lokality, adresa
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti
Strnady 136
15604 Praha 5
Tel.: 257892231
Fax:.: 257921444
E-mail: lachmanova@vulhm.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 54´ 9.001" sš 14° 32´ 57.999" vd
Nadmořská výška: 435 m
Doplňující údaje
Terén: horní nebo střední část povlov. svahu (do 8%)
Krajina: lesní půda, trvalý travní porost
Reprezentativnost: specifické měřítko ( v porostech pod stromy atp.)
Umístění
Lokalita je umístěna v oboře, na jihovýchodním okraji Prahy, nedaleko obce Kostelec u Křížků.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
SBREB Bulk (srážky s prašným spadem)
SBRER Podkorunové srážky (dub)
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku:01.04.2000 Datum zániku: