LMIS, Mísečky

Stav v roce: 2011


Základní údaje
Kód lokality: LMIS
Název: Mísečky
Stát: Česká republika
Vlastník: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti
Kraj: Liberecký
Okres: Semily
Obec (ZÚJ):
Klasifikace
Zkratka:
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: přírodní
Ekosystémy:
EOI B/R - podkategorie: regionální
Adresa lokality (nepovinné)
neurčeno
Správce lokality, adresa
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti
Strnady 136
15604 Praha 5
Tel.: 257892231
Fax:.: 257921444
E-mail: lachmanova@vulhm.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 44´ 6.002" sš 15° 32´ 24.000" vd
Nadmořská výška: 940 m
Doplňující údaje
Terén: horní nebo střední část strmějšího svahu (nad 8%)
Krajina: lesní půda, trvalý travní porost
Reprezentativnost: specifické měřítko ( v porostech pod stromy atp.)
Umístění
Lokalita se nachází 1km severozápadně od parkoviště na Dolních Mísečkách.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
LMISB Bulk (srážky s prašným spadem)
LMISE Podkorunové srážky (buk)
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku:01.01.2000 Datum zániku: