LJZR, Jizerka

Stav v roce: 2011


Základní údaje
Kód lokality: LJZR
Název: Jizerka
Stát: Česká republika
Vlastník: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti
Kraj: Liberecký
Okres: Jablonec nad Nisou
Obec (ZÚJ):
Klasifikace
Zkratka:
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: přírodní
Ekosystémy:
EOI B/R - podkategorie: regionální
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti
Strnady 136
15604 Praha 5
Tel.: 257892231
Fax:.: 257921444
E-mail: lachmanova@vulhm.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 50´ 11.998" sš 15° 20´ 10.999" vd
Nadmořská výška: 910 m
Doplňující údaje
Terén: horní nebo střední část povlov. svahu (do 8%)
Krajina: lesní půda, trvalý travní porost
Reprezentativnost: specifické měřítko ( v porostech pod stromy atp.)
Umístění
Lokalita se nachází přibližně 1km severozápadně od osady Jizerka.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
LJZRB Bulk (srážky s prašným spadem)
LJZRS Podkorunové srážky (smrk)
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku:11.05.2005 Datum zániku: